Vanaf 1 mei uitbreiding Geschillencommissie Afbouw

Per 1 mei is de Geschillencommissie Afbouw uitgebreid met de branchevereniging BOVATIN (Bond Van Aannemers van Tegelwerken In Nederland). BOVATIN participeert in deze commissie naast de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA).

BOVATIN adviseert de consument zaken te doen met BOVATIN-tegelzetbedrijven; die bedrijven zijn immers aangesloten bij De Geschillencommissie. Klanten van een BOVATIN-bedrijf zijn er dan zeker van dat eventuele klachten serieus worden opgepakt en verdere escalatie wordt voorkomen. Bij een eventueel geschil kan dit worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie, om tot een onafhankelijke en onpartijdige oplossing te komen tussen ondernemer en consument. De consument heeft daarbij de garantie dat de oplossing wordt nagekomen. De ondernemer heeft de zekerheid dat zijn onbetaalde factuur alsnog bij een (deels) gegronde klacht wordt voldaan.

Wij zijn blij dat BOVATIN zich bij De Geschillencommissie heeft aangesloten voor geschillen met consumenten. Zo kunnen we nog meer verbreden in het onafhankelijk en kwalitatief oplossen van geschillen.