VastgoedPRO brengt geschilbehandeling en tuchtrecht onder bij De Geschillencommissie

  • Home >>
  • Nieuws >>

Makelaars van VastgoedPRO zijn standaard aangesloten bij De Geschillencommissie. Hun klanten konden daardoor al langere tijd klachten voorleggen bij deze instantie. Per 1 januari 2014 brengt VastgoedPRO ook tuchtrecht onder bij De Geschillencommissie. Hierdoor worden zowel tucht- als geschillenzaken behandeld door een onafhankelijke externe partij, wat voor klanten van de aangesloten makelaars extra zekerheid biedt.

VastgoedPRO was al aangesloten bij De Geschillencommissie voor de behandeling van consumentengeschillen en zakelijke geschillen over onder meer de te betalen vergoeding. Voor de tuchtrechtregeling had VastgoedPRO een eigen procedure met een eigen onafhankelijke commissie. Om de regeling zo eenduidig mogelijk te maken en elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, besloot VastgoedPRO om ook de tuchtrechtspraak volledig onder te brengen bij De Geschillencommissie in Den Haag. Op deze manier worden de belangen van de leden en hun klanten zo optimaal mogelijk beschermd.

VastgoedPRO is de eerste partij in de vastgoedmarkt, die ervoor kiest tuchtspraak onder te brengen bij deze door de overheid goedgekeurde en landelijk erkende autoriteit op het gebied van geschilbeslechting. Met deze stap wil VastgoedPRO een voorbeeld geven aan de branche. De beroepsvereniging hoopt dat andere partijen zullen volgen. Het gelijkwaardig behandelen van alle klachten en geschillen binnen de branche zorgt volgens VastgoedPRO voor maximaal vertrouwen bij de consument in een goede klachtafhandeling. Het zorgt daarmee ook voor vertrouwen in de branche als geheel.

Over VastgoedPRO
VastgoedPRO is de Nederlandse beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs, en heeft ruim achthonderd aangesloten leden. VastgoedPRO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt, alsook in de zakelijke markt voor bedrijfsmatig en agrarisch vastgoed.

Over De Geschillencommissie
De Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). De Geschillencommissie is dé instantie voor consumenten- en zakelijke geschillen in Nederland. De Geschillencommissie heeft als doel het oplossen van geschillen tussen consumenten en ondernemers en tussen ondernemers onderling: snel, eenvoudig, goed(koop) en laagdrempelig. Nieuw is de geschiloplossing voor geschillen samenhangend met verenigingsregelingen en zoals voornoemde tuchtrechtspraak.

  • 20 januari 2014
  • Nieuws