Waardevol samen op de stakeholdersbijeenkomst

Elk jaar doen we het met veel plezier… we nodigen onze stakeholders uit voor een bijeenkomst – fysiek of online – en Klaske de Jonge (bestuursvoorzitter) en Jacqueline Berkelaar (directeur) gaan in gesprek over alle ontwikkelingen in en rond De Geschillencommissie.

We stonden bij deze bijeenkomst ook uitgebreid stil bij het recent gepubliceerde SER-advies ‘Balans en houdbaarheid alternatieve geschillenbeslechting voor consumentenzaken’ (deze link verwijst u door naar het gepubliceerde SER-advies), toegelicht door Bart van Riel – commissiesecretaris van de Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA). Deze toelichting leidde tot een breed en beklijvend gesprek tussen deelnemers dat z’n vervolg kreeg tijdens de lunch. Enorm waardevol!