Werken en ontmoeten in een veilige omgeving

Elkaar tegenwoordig in de 1,5 meter maatschappij ontmoeten, vraagt om duidelijke communicatie met een positieve insteek, gericht op bewustwording en duurzaam veranderen van gedrag.

Bij De Geschillencommissie vinden wij het belangrijk om hier samen duidelijk in te zijn. Daarom creëerden wij in ons pand de ‘1.5 meter awareness’. Dat maakt het samenkomen veilig voor iedereen; medewerkers en bezoekers.
We spelen met kleur, daarmee ondervinden we positiviteit waar dat kan en een duidelijk ‘gedragssignaal’ waar dat moet. Dit is aanzetten tot gewenst gedrag!