Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen

Op 14 april jl. nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten aan. De wet gaat op 9 juli 2015 in. Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de Europese Richtlijn.

Alle Europese lidstaten zijn verplicht een goed werkend, laagdrempelig systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in consumentenzaken beschikbaar te hebben. Het uitgangspunt van de wet is zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande, goed werkende Nederlands systeem waarin De Geschillencommissie voorziet. Dit betekent dat de sectorale geschillencommissies centraal staan. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt er een vangnetcommissie toegevoegd. Deze Algemene Geschillencommissie wordt per 1 juli 2015 ingesteld. Op die manier kunnen wij elk consumentengeschil van iedere ondernemer, die bij een van onze geschillencommissies is aangesloten, behandelen. Onze organisatie wordt hiermee voorzien van een extra pijler die onze dienstverlening nog completer maakt dan dat die al was.