Wettelijke taak bij De Geschillencommissie belegd

Vanaf heden informeert De Geschillencommissie de gemeentes in Nederland wanneer er wijzigingen zijn omtrent aangesloten kinderopvangorganisaties. In de Wet Kinderopvang staat dat de houder van een kindercentrum of van een gastouderbureau moet zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Voor een gemeente is het daarom belangrijk om te weten als zo’n aansluiting wijzigt.

Het informeren van gemeentes over de aangesloten kinderopvangorganisaties gebeurde voorheen door DUO. Dit omdat DUO ook de beheerder is van het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). Hoewel dit praktische keuze was, valt dit niet onder de wettelijke taken van DUO. In 2020 is deze taak dan ook volledig overgedragen naar De Geschillencommissie. DUO blijft wel de beheerder van het LRK.

  • 17 november 2020
  • Nieuws