Zitting online

De Geschillencommissie heeft maandag 15 juni jl. haar eerste digitale zitting gehouden. De commissie en partijen zijn blij op deze manier bijeen te komen en op deze wijze zaken met de ‘nodige afstand’ te kunnen behandelen.

Het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen betekenen dat de zittingen zoals deze normaliter bij ons worden gehouden, momenteel niet te realiseren zijn. Dit heeft ons doen nadenken over andere manieren om partijen toch de mogelijkheid te bieden mondeling gehoord te worden. Daarom bieden wij partijen vanaf nu de optie te kunnen videobellen met de commissie.

Tijdens deze eerste zitting is de commissie bijeengekomen op ons kantoor in Den Haag om daar twee Energie zaken te behandelen. De zittingszaal is erop ingericht dat de commissieleden op gepaste afstand van elkaar aan het werk zijn. Er is een groot scherm geplaatst waarop partijen te zien zijn. Na afloop van deze zitting wist de commissie te melden erg enthousiast te zijn over deze digitale online aanpak.

 

Wij werken thuis! Hierdoor zijn wij telefonisch niet bereikbaar


De Geschillencommissie waarborgt de veiligheid van haar medewerkers door thuis te werken. Hierdoor is tot nader bericht alleen ons Klachtenloket Kinderopvang telefonisch bereikbaar. Alle andere telefoonlijnen zijn helaas gesloten. We werken hard aan een andere oplossing en vragen uw begrip en geduld hiervoor.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.