Ondernemers

Iedere ondernemer wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. De Geschillencommissie kan u helpen met ontevreden klanten die een klacht indienen, maar ook met klanten die de factuur niet betalen, of (zakelijke) klachten tegen een leverancier/dienstverlener.
Wilt u zich aansluiten bij De Geschillencommissie? Ga naar registreren.
Wilt u een klacht indienen of heeft u een klacht ontvangen? Ga naar klachten.

“In ons uitsprakenoverzicht kunt u zien of De Geschillencommissie al eerder klachten heeft behandeld, die lijken op die van u. ”
Terug naar boven