Klacht ontvangen

Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met een ontevreden klant. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geleverde dienst, de kwaliteit van een product of over de manier waarop de klant is geholpen. Als ondernemer neemt u uw klant serieus en probeert u de klacht op te lossen. Maar dat lukt niet altijd.

Klacht ontvangen - de procedure

  • Stap 1
  • Stap 2
  • stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5
Klacht ontvangen stap 5 zitting en uitspraak

Stap 5: Zitting en uitspraak

Als alle benodigde informatie beschikbaar is, volgt een zitting. Tijdens de zitting krijgen beide partijen de kans om hun mening mondeling toe te lichten. De commissie doet in de regel binnen een maand na de zitting een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat zij hier niet tegen in hoger beroep kunnen gaan.