Klacht ontvangen

Lees wat u dan kunt doen?

Iedere ondernemer heeft wel eens te maken met een ontevreden klant. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geleverde dienst, de kwaliteit van een product of over de manier waarop de klant is geholpen. Als ondernemer neemt u uw klant serieus en probeert u de klacht op te lossen. Maar dat lukt niet altijd.

Bent u aangesloten bij De Geschillencommissie en is er een klacht tegen u ingediend, dan brengen wij u daarvan op de hoogte en starten de klachtenprocedure. Bekijk de informatie over onze procedure (deze link verwijst u door naar de pagina van procedures).

Bent u nog niet aangesloten en krijgt u een geschil, meldt (deze link leidt naar een pagina waar u zich kunt aansluiten) u dan bij ons. U kunt het geschil dan samen met de consument door ons laten behandelen.

"Er is een goede oplossing uitgekomen"
De woorden van een klant/cliënt na zitting

(tevredenheidsmonitor april 2019)