Advocatuur zakelijk

Op deze pagina leest u welke klachten de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-advocatuur.png
GESC5013-icoon-advocatuur.png

Advocaat heeft niet laakbaar en verwijtbaar opgetreden

De commissie is het niet eens met de cliënt dat de advocaat een wanprestatie heeft geleverd en laakbaar en verwijtbaar heeft gehandeld. Wel vindt de commissie dat de advocaat zich onvoldoende op de comparitie van partijen heeft voorbereid, mede gezien zijn wisselende opvattingen omtrent de haalbaarheid.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Advocatuur zakelijk

Terug naar boven