BOVAG-leden

U bent een (voormalig) lid of u vertegenwoordigt een verenigingsorgaan van de vereniging BOVAG. U heeft een klacht die tijdens het BOVAG-lidmaatschap is ontstaan, bijvoorbeeld over het opzeggen van het lidmaatschap of een door BOVAG opgelegde sanctie.

GESC5013-icoon-handhaving-verenigingsregels-bovag.png
GESC5013-icoon-handhaving-verenigingsregels-bovag.png

Klachten ontstaan tijdens het BOVAG-lidmaatschap

Deze geschillen moeten gaan over de toepassing van de verenigingsregels van BOVAG. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het opzeggen van het lidmaatschap of een door BOVAG opgelegde sanctie.

Klacht indienen

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

Commissie

Dient u een klacht in bij De Geschillencommissie, dan kunt u erop vertrouwen dat uw zaak door een onpartijdige commissie wordt beoordeeld.

De commissie die de klachten over de BOVAG-verenigingsregels behandelt is de Geschillencommissie Handhaving Verenigingsregels BOVAG.

Deze commissie behandelt geen klachten van consumenten, of van ondernemers die geen lid zijn (geweest) van BOVAG. Heeft u als consument een klacht over een bij BOVAG aangesloten ondernemer? Dan kunt u uw klacht misschien indienen bij de Geschillencommissie Voertuigen.

Kosten en de duur van de procedure

Op de commissiepagina van de betrokken commissie(s) vindt u ook de hoogte van het klachtengeld. Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht.

Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Duur van de procedure

De hele procedure, vanaf het moment van indienen van de klacht tot de uitspraak van De Geschillencommissie, duurt gemiddeld drie maanden. Wilt u meer weten over de gang van zaken bij het indienen van een klacht, lees dan meer over de procedure.

Terug naar boven