Koude en klimaat zakelijk

Op deze pagina leest u welke klachten de Geschillencommissie Koude en klimaat zakelijk heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-koude-en-klimaat.png
GESC5013-icoon-koude-en-klimaat.png

Gaten in brood ligt niet aan capaciteit remrijskasten

Aan de remrijskasten die het bedrijf heeft geleverd mankeert niets. Dat het resultaat van de kasten niet optimaal is komt doordat de ondernemer de instellingen niet durft te veranderen en ook niet weet hoe hij dat moet doen. Er is geen sprake van non-conformiteit.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Koude en klimaat zakelijk

Terug naar boven