Notariaat zakelijk

U heeft als ondernemer een klacht over uw notaris. De klacht gaat bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de rekening.

Let op: Klachten over de hoogte van de rekening van de notaris (het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, is maximaal € 10.000,-). De schadevergoeding mag niet hoger zijn dan € 10.000,-.

GESC5013-icoon-notariaat.png
GESC5013-icoon-notariaat.png

Handelen notaris verdient geen schoonheidsprijs

De commissie wil niet zo ver gaan om te oordelen dat de notaris niet heeft gehandeld zoals van hem mag worden verwacht, maar de schoonheidsprijs verdient het zeker niet. Zijn declaratie was bovenmatig.

Klacht indienen

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

Commissie

Dient u een klacht in bij De Geschillencommissie, dan kunt u erop vertrouwen dat uw zaak door een onpartijdige commissie wordt beoordeeld.

De commissie die de meeste klachten over dit onderwerp behandelt is de:

Geschillencommissie Notariaat zakelijk

Voorwaarde is wel dat het bedrijf ook is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers.

De branche-organisatie die is aangesloten bij de Geschillencommissie Notariaat zakelijk is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie .

Kosten en de duur van de procedure

Op de commissiepagina van de betrokken commissie(s) vindt u ook de hoogte van het klachtengeld. Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht.

Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Duur van de procedure

De hele procedure, vanaf het moment van indienen van de klacht tot de uitspraak van De Geschillencommissie, duurt gemiddeld drie maanden. Wilt u meer weten over de gang van zaken bij het indienen van een klacht, lees dan meer over de procedure.

Eerdere geschiluitspraken over Notariaat zakelijk

Terug naar boven