Water zakelijk

U bent ondernemer en heeft een klacht tegen het waterbedrijf dat drinkwater levert. U bent het bijvoorbeeld niet eens met de afsluiting, de levering of de tarieven van het drinkwater.

GESC5013-icoon-water.png
GESC5013-icoon-water.png

Watermeter niet kapot door trillingen zwaar verkeer

Door een niet volgens de regels werkende watermeter is de verbruiker voor een te hoog verbruik aangeslagen. Het bedrijf moet dat corrigeren. Dat de watermeter door trillingen van zwaar verkeer kapot is gegaan is echter onwaarschijnlijk. De commissie heeft een dergelijke klacht nog nooit gehoord. Het bedrijf evenmin. De lekkage binnenshuis en het grootste deel van het hoge verbruik komen daarom voor rekening van de verbruiker.

Klacht indienen

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

Commissie

Dient u een klacht in bij De Geschillencommissie, dan kunt u erop vertrouwen dat uw zaak door een onpartijdige commissie wordt beoordeeld.

De commissie die de meeste klachten over dit onderwerp behandelt is de:

Geschillencommissie Water zakelijk

Voorwaarde is wel dat het bedrijf ook is aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit kunt u checken in de adressengids ondernemers.

De branche-organisatie die is aangesloten bij de Geschillencommissie Water zakelijk is de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).

Kosten en de duur van de procedure

Op de commissiepagina van de betrokken commissie(s) vindt u ook de hoogte van het klachtengeld. Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht.

Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.

Duur van de procedure

De hele procedure, vanaf het moment van indienen van de klacht tot de uitspraak van De Geschillencommissie, duurt gemiddeld drie maanden. Wilt u meer weten over de gang van zaken bij het indienen van een klacht, lees dan meer over de procedure.

Eerdere geschiluitspraken over Water zakelijk

Terug naar boven