De Geschillencommissie

Aansluiten bij De Geschillencommissie

Hoe sluit ik mij aan?

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met klachten van consumenten. Natuurlijk probeert u de klacht op te lossen, maar dat lukt helaas niet altijd. In dat geval biedt De Geschillencommissie een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over een klacht.

Voordelen van aansluiting

Ook als u geen geschil heeft, biedt aansluiting bij De Geschillencommissie voordelen.
Via aansluiting:

  • laat u zien dat u betrouwbaar bent en achter de kwaliteit van uw product staat
  • laat u zien dat u eventuele geschillen wilt oplossen
  • kunt u een rechtszaak vermijden, wat u tijd en geld bespaart
  • kunt u gebruik maken van de deskundigen van De Geschillencommissie
  • krijgt u een onpartijdig en onafhankelijk oordeel van de commissie
  • voorkomt u escalatie van klachten en reputatieschade

Registeren

 De Geschillencommissie kan uw klachten alleen behandelen als u bij ons bent aangesloten. Aansluiten kan op twee manieren:

  1. via individuele aansluiting bij één van de onderstaande geschillencommissies.
  2. via lidmaatschap van een aangesloten brancheorganisatie. Kijk welke brancheorganisaties bij ons zijn aangesloten.

Wat gebeurt er als een consument een klacht indient?

Als u bent aangesloten bij De Geschillencommissie en een consument dient een klacht tegen u in, dan brengen wij u daarvan op de hoogte en starten de klachtenprocedure.

Wij vragen u om binnen een bepaalde tijd te reageren op de klacht. Als het nodig is schakelt de commissie een deskundige in. Deze onderzoekt de klacht en stelt een rapport op. U krijgt een afschrift van dit rapport, net als de consument. Wij plannen een zitting in. Tijdens de zitting kunt u de klacht nog mondeling toelichten. Binnen een maand na de zitting doet de commissie een bindende uitspraak.

Lees meer op Klacht Ontvangen

Kosten

Voor registratie bij De Geschillencommissie betaalt u een jaarlijkse bijdrage.

Daarnaast betaalt u per klacht behandelingskosten. Deze kosten verschillen per commissie en hangen af van de manier waarop u bent aangesloten. Wilt u meer weten over registratie en kosten, vul dan het formulier in of bel ons op telefoonnummer 070 310 53 10U krijgt de informatie dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.