Registratie bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

U wilt zich aansluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

U bent een exploitant (uitgever of producent) en heeft met een maker (auteur of uitvoerend kunstenaar) een overeenkomst gesloten om het werk van de maker te verspreiden of te gebruiken. U wilt uw onderneming registreren bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Als u zich aansluit bij deze geschillencommissie, gaat u akkoord gaan met het reglement van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Registratie- en behandelkosten

De registratiekosten voor exploitanten zijn € 150 per jaar.

Wanneer u zelf een geschil met een maker wenst op te lossen via de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht dient u geregistreerd te zijn en betaalt u € 150 klachtengeld per geschil.

Meer informatie over kosten vindt u op: http://www.auteursrecht.nl/Auteurscontractenrecht/Geschillencommissie-ik-ben-exploitant

Juiste rechtspersoon

Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig.
Let op: het is belangrijk dat de rechtspersoon waarmee de klant de overeenkomst sluit en die de overeenkomst uitvoert zich registreert. Mocht u twijfels hebben of u de juiste rechtspersoon gaat registreren, dan kunt u met ons contact opnemen.

Na de registratie

Nadat u het registratieproces heeft doorlopen, nemen wij uw registratie in behandeling. Zodra de kosten voor het registeren zijn voldaan gaan wij over tot beoordelen van uw aanvraag. Gemiddeld krijgt u binnen 14 dagen na betaling bericht over uw aanvraag.

Andere vragen

Ook vragen over het aanmelden, verlengen, wijzigen of opzeggen van uw registratie kunt u via registrant@degeschillencommissie.nl  of telefonisch 070-3105310 aan ons stellen.

Terug naar boven