Registratie bij de Geschillencommissie Energie

U wilt zich aansluiten als energieleverancier.

Icoon EnergieEnergieleveranciers

U kunt zich aansluiten bij de Geschillencommissie Energie (voor consumenten en zakelijke klanten). Als u zich aansluit bij deze Geschillencommissie, gaat u akkoord met het reglement van de Geschillencommissie Energie. 

Lees het:

- Reglement Energie consumenten

- Reglement Energie zakelijke markt

Bent u een warmteleverancier?

Uit de Warmtewet volgt dat warmteleveranciers aan kleinverbruikers de mogelijkheid moeten bieden om geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tot levering van warmte voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Bedrijven die warmte leveren aan woningen/panden zonder deze in eigendom te hebben, moeten zich aansluiten bij de Geschillencommissie Energie.

Woningcorporaties, vastgoedbeheerders, verhuurders van woningen en bedrijfspanden, verzorgingshuizen en VvE's waarbij de woningcorporatie mede-eigenaar is van de VvE sluiten zich aan bij de Geschillencommissie Warmtelevering.

Registratie- en behandelkosten

Wilt u weten hoe hoog de jaarlijkse registratiekosten zijn of hoe hoog de bijdrage per behandelde klacht is? Als u ons mailt of belt, kunnen we precies vertellen wat voor u de kosten zijn.
Vul dit formulier in of bel ons op telefoonnummer 070-3105310. U krijgt de informatie dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Juiste rechtspersoon

Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig.
Let op: het is belangrijk dat de rechtspersoon waarmee de klant de overeenkomst sluit en die de overeenkomst uitvoert zich registreert. Mocht u twijfels hebben of u de juiste rechtspersoon gaat registreren, dan kunt u met ons contact opnemen.

Na de registratie

Nadat u het registratieproces heeft doorlopen, nemen wij uw registratie in behandeling. Zodra de kosten voor het registeren zijn voldaan gaan wij over tot beoordelen van uw aanvraag. Gemiddeld krijgt u binnen 14 dagen na betaling bericht over uw aanvraag.

Andere vragen

Ook vragen over het aanmelden, verlengen, wijzigen of opzeggen van uw registratie kunt u via registrant@degeschillencommissie.nl  of telefonisch 070-3105310 aan ons stellen.

Terug naar boven