Registratie bij Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

Icoon KinderopvangDe houder registreert zich voor alle bij deze houder behorende vestigingen. De registratie is pas voltooid, wanneer de digitale registratie  doorlopen is en de jaarlijkse bijdrage is voldaan. De houder is verplicht om ouders/oudercommissie(s) op passende wijze te informeren over diens aansluiting bij de Geschillencommissie.

Wijzigingen met betrekking tot uw vestigingen kunt u per e-mail doorgeven aan registrant@degeschillencommissie.nl.

Registreren

Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig.

Eerst maakt u een account aan waarna u inlogt, u voert uw KvK nummer en juridische naam in en zit op dezelfde pagina staan dat u zich wilt registreren voor Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De procedure wijst zich verder vanzelf.

Jaarlijkse bijdrage

Als houder betaalt u een jaarlijkse bijdrage; deze is gebaseerd op het aantal geregistreerde kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) per 1 oktober in het voorafgaande jaar. Bij gastouderopvang geldt het aantal gastouders dat bij een gastouderbureau is aangesloten per 1 oktober.

Facturen jaarlijkse bijdrage Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2017 verstuurd
Begin november zijn de facturen voor de jaarlijkse bijdrage 2017 voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen verstuurd naar alle kinderdagverblijven, BSO’s, peuterspeelzalen en gastouderbureaus die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In de bijlage vindt u de staffel Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2017, waarop de factuur is gebaseerd.
De treden van de staffel zijn anders verdeeld dan vorig jaar. Daardoor kan het bedrag veranderd zijn. Als het aantal geregistreerde kindplaatsen/gastouders is veranderd ten opzichte van het LRKP peilbestand per oktober 2015, dan kan dit ook uitmaken voor de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.

Het bankrekeningnummer voor de jaarlijkse bijdrage is NL 47 RABO 01 335 636 50.

Nieuwe houder
Voor een houder die na de peildatum van 1 oktober start met een kinderopvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau, wordt de jaarlijkse bijdrage gebaseerd op het aantal kindplaatsen/aangesloten gastouders dat het LRKP bij aanmelding van de houder voor registratie vermeldt. Vermeldt het LRKP nog geen opgave dan dient de houder deze rechtstreeks aan ons te verschaffen om registratie en vaststelling van het verschuldigde bedrag mogelijk te maken. Een houder die bij de start nog geen kindplaatsen/aangesloten gastouders heeft, wordt ingedeeld in het laagste tarief uit de staffel.

Nadat wij uw digitale registratie hebben ontvangen sturen wij u binnen vijf werkdagen de factuur met de jaarlijkse bijdrage. Zodra u deze heeft voldaan, voltooien wij uw registratie en krijgt u van ons een bewijs van aansluiting toegezonden.

Bekijk het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen

Uitwisseling gegevens

Periodiek wordt aan DUO een opgave verstrekt van de houders die zich bij De Geschillencommissie hebben geregistreerd.

In het LRKP wordt door DUO de aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen vermeld bij de gegevens van de kinderopvanginstelling. De toezichthouder, de GGD en de gemeente als handhavende instantie maken gebruik van deze gegevens. Het is daarom belangrijk dat u mutaties in gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van uw registratie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft via registrant@degeschillencommissie.nl.

Vragen en contact?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op tijdens werkdagen met het registratiebureau Kinderopvang en Peuterspeelzalen via registrant@degeschillencommissie.nl of telefoonnummer 070-3105371. Wij staan u graag te woord.

Terug naar boven