Registratie bij de Geschillencommissie Kinderopvang

U kunt zich als houder van een kinderopvangorganisatie aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.


Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

Registreren

Als (nieuwe) houder registreert u zich met de daarbij behorende opvanglocaties. Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig. Via de link onderaan de pagina kunt u zich registreren. Voor registratie heeft u uw KvK nummer nodig en de juridische naam van de onderneming.

Als u zich aansluit bij deze Geschillencommissie, gaat u akkoord met de registratieverklaring en het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

U bent verplicht ouders/oudercommissies op passende wijze te informeren dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie.

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen van uw bedrijfsgegevens kunt u per e-mail doorgeven aan registrant@degeschillencommissie.nl

Jaarlijkse bijdrage

Als houder betaalt u voor uw aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang een jaarlijkse bijdrage; deze is gebaseerd op het totaal aantal ‘in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)’ geregistreerde kindplaatsen. Bij gastouderopvang geldt het aantal gastouders (per actieve LRK registratie) dat bij het gastouderbureau is aangesloten. De peildatum hiervoor is jaarlijks op 1 oktober.
Bekijk de staffel Kinderopvang, waarop de factuur voor de jaarlijkse bijdrage is gebaseerd.

Vragen en contact?

 Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op tijdens werkdagen met het registratiebureau Kinderopvang via registrant@degeschillencommissie.nl of telefoonnummer 070 310 53 71. Wij staan u graag te woord.

Downloads