Registratie bij de commissie Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

Icoon kinderopvang registratieRegistreren

Als (nieuwe) houder registreert u zich met de daarbij behorende opvanglocaties. Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig. U maakt in het Digitaal Loket eerst een account aan, daarna logt u in. U voert uw KvK nummer en juridische naam in en geeft op dezelfde pagina aan dat u zich wilt registreren voor de Geschillencommissie Kinderopvang. De procedure wijst zich verder vanzelf.

Bekijk de registratieverklaring van de Geschillencommissie Kinderopvang  

De procedure wijst zich verder vanzelf. Ook bent u verplicht ouders/oudercommissies op passende wijze te informeren dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie.

Jaarlijkse bijdrage 2019

Als houder betaalt u voor uw aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang een jaarlijkse bijdrage; deze is gebaseerd op het totaal aantal ‘in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)’ geregistreerde kindplaatsen met als peildatum 1 oktober 2018. Bij gastouderopvang geldt het aantal gastouders (per actieve LRK registratie) dat bij het gastouderbureau is aangesloten.

Facturen jaarlijkse bijdrage

Begin november zijn de facturen voor de jaarlijkse bijdrage 2019 voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang verstuurd. Bekijk de staffel Kinderopvang 2019, waarop de factuur is gebaseerd.

Het bankrekeningnummer voor de jaarlijkse bijdrage is NL 47 RABO 01 335 636 50. Dit rekeningnummer vindt u ook op de factuur.

Vragen en contact?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op tijdens werkdagen met het registratiebureau Kinderopvang via registrant@degeschillencommissie.nl of telefoonnummer 070 310 53 71 (tussen 09.00 en 17.00). Wij staan u graag te woord.

Terug naar boven