Registratie bij de Geschillencommissie Kinderopvang

U kunt zich als houder van een kinderopvangorganisatie aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.


Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

Registreren

Als (nieuwe) houder registreert u zich met de daarbij behorende opvanglocaties. Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig. Via de link onderaan de pagina kunt u zich registreren. Voor registratie heeft u uw KvK nummer nodig en de juridische naam van de onderneming.

Als u zich aansluit bij deze Geschillencommissie, gaat u akkoord met de registratieverklaring en het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

U bent verplicht ouders/oudercommissies op passende wijze te informeren dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie.

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen van uw gegevens, mutaties van locaties en andere wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven aan registrant@degeschillencommissie.nl. Vermeld bij mutaties van locaties de naam van de opvanglocatie, de adresgegevens en het KvK nummer van de houder waar deze locatie onder valt.

Jaarlijkse bijdrage 2020

Als houder betaalt u voor uw aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang een jaarlijkse bijdrage; deze is gebaseerd op het totaal aantal ‘in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)’ geregistreerde kindplaatsen met als peildatum 1 oktober 2018. Bij gastouderopvang geldt het aantal gastouders (per actieve LRK registratie) dat bij het gastouderbureau is aangesloten.

Facturen jaarlijkse bijdrage
Begin november zijn de facturen voor de jaarlijkse bijdrage 2020 voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang verstuurd. Bekijk de staffel Kinderopvang 2020, waarop de factuur is gebaseerd.

Het bankrekeningnummer voor de jaarlijkse bijdrage is NL 47 RABO 01 335 636 50. Dit rekeningnummer vindt u ook op de factuur.

Vragen en contact?

 

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op tijdens werkdagen met het registratiebureau Kinderopvang via registrant@degeschillencommissie.nl of telefoonnummer 070 310 53 71. Wij staan u graag te woord.

Downloads


Alle telefoonlijnen vanaf maandag 5 oktober 2020 gesloten


De Geschillencommissie wil de veiligheid van haar medewerkers waarborgen door volledig thuis te werken. Hierdoor zijn wij tot nader bericht telefonisch niet bereikbaar.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.