Registratie bij de commissie Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

Icoon kinderopvang registratieRegistreren

Als (nieuwe) houder registreert u zich met de daarbij behorende opvanglocaties. Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig. U maakt in het Digitaal Loket eerst een account aan, daarna logt u in. U voert uw KvK nummer en juridische naam in en geeft op dezelfde pagina aan dat u zich wilt registreren voor de Geschillencommissie Kinderopvang. De procedure wijst zich verder vanzelf.

Bekijk de registratieverklaring van de Geschillencommissie Kinderopvang  

De procedure wijst zich verder vanzelf. Ook bent u verplicht ouders/oudercommissies op passende wijze te informeren dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie.

Jaarlijkse bijdrage 2018

Als houder betaalt u voor uw aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang een jaarlijkse bijdrage; deze is gebaseerd op het totaal aantal ‘in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)’ geregistreerde kindplaatsen met als peildatum 3 oktober 2017. Bij gastouderopvang geldt het aantal gastouders (per actieve LRK registratie) dat bij het gastouderbureau is aangesloten.

Facturen jaarlijkse bijdrage

Begin november zijn de facturen voor de jaarlijkse bijdrage 2018 voor aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang verstuurd. Bekijk de staffel Kinderopvang 2018, waarop de factuur is gebaseerd.

Het bankrekeningnummer voor de jaarlijkse bijdrage is NL 47 RABO 01 335 636 50. Dit rekeningnummer vindt u ook op de factuur.

Peuterspeelzalen

Bent u een peuterspeelzaal houder dan ontvangt u een factuur over het totaal aantal geregistreerde kindplaatsen, zoals per 3 oktober 2017 opgenomen in het LRK. Mogelijk valt uw opvang door de harmonisatie in een andere trede van de staffel. Is dit naar uw mening onterecht, dan vragen wij u een bewijs van uw gemeente met daarop het correcte aantal kindplaatsen aan ons toe te sturen. Alleen dan kunnen wij uw factuur aanpassen.

Harmonisatie

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen per 1 januari 2018 komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen. Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang.

Vragen en contact?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op tijdens werkdagen met het registratiebureau Kinderopvang via registrant@degeschillencommissie.nl of telefoonnummer 070 310 53 71 (tussen 09.00 en 17.00). Wij staan u graag te woord.

Terug naar boven