Registratie bij de Geschillencommissie Kinderopvang

U kunt zich als houder van een kinderopvangorganisatie aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.


Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

Registratie

Als (nieuwe) houder registreert u zich met de daarbij behorende opvanglocaties. Via de link onderaan de pagina kunt u zich registreren. Als u zich aansluit bij deze Geschillencommissie, gaat u akkoord met de registratieverklaring (deze link brengt u naar de registratieverklaring) en het reglement (deze link leidt naar ons reglement) van de Geschillencommissie Kinderopvang.

U bent verplicht ouders/oudercommissies op passende wijze te informeren dat u bent aangesloten bij De Geschillencommissie.

Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig.
Let op: het is belangrijk dat de rechtspersoon die zich registreert, de partij is waarmee de klant de overeenkomst sluit en onder wiens verantwoordelijkheid de overeenkomst wordt uitgevoerd. Mocht u twijfels hebben of u de juiste rechtspersoon gaat registreren, dan kunt u met ons contact opnemen.

Kosten

Als houder betaalt u voor uw aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang een jaarlijkse bijdrage; deze is gebaseerd op het totaal aantal ‘in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)’ geregistreerde kindplaatsen. Bij gastouderopvang geldt het aantal gastouders (per actieve LRK registratie) dat bij het gastouderbureau is aangesloten. De peildatum hiervoor is jaarlijks op 1 oktober.

Bekijk de staffel Kinderopvang (deze link leidt je naar het staffel document), waarop de factuur voor de jaarlijkse bijdrage is gebaseerd.

Vragen en contact?

 Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op tijdens werkdagen met het registratiebureau Kinderopvang via registrant@degeschillencommissie.nl of telefoonnummer 070 310 53 71. Wij staan u graag te woord.

Downloads