Registratie van ondernemers in de zorg

Zorgaanbieders kunnen zich registreren via de website van De Geschillencommissie Zorg.


Waarom aansluiten?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders per 31 december 2016 aangesloten moeten zijn bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie geeft zorgaanbieders informatie over de Wkkgz en biedt zorgaanbieders verschillende mogelijkheden tot oprichting van een erkende geschilinstantie onder de vlag van De Geschillencommissie of aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.

U vindt deze informatie op www.degeschillencommissiezorg.nl.