Registratie bij de Commissie Warmtelevering

Uit de Warmtewet volgt dat warmteleveranciers aan kleinverbruikers de mogelijkheid moeten bieden om geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tot levering van warmte voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Icoon Geschillencommissie WarmteleveringBent u een warmteleverancier?

Bij de Geschillencommissie Warmtelevering (consumenten of zakelijk) sluiten zich aan:

  • woningcorporaties
  • commerciële- en particuliere vastgoedbeheerders en/of verhuurders van woningen en bedrijfspanden
  • verzorgingshuizen
  • VvE’s waarbij een woningcorporatie mede-eigenaar is in de VvE
  • de rechtspersoon waarbij de woningcorporatie haar warmteleveringsactiviteiten heeft ondergebracht (het energiebedrijf in het leven geroepen/direct verbonden aan de corporatie) als deze tevens warmte levert aan woningen die niet door de woningcorporatie verhuurd worden.
    Nota bene: Als een dergelijk bedrijf slechts warmte levert aan woningen van een woningcorporatie, dient alleen de woningcorporatie zich aan te sluiten omdat deze voor de verbruiker geldt als de centraal aan te spreken partij.

Bedrijven die warmte leveren aan woningen/panden zonder deze in eigendom te hebben, moeten zich aansluiten bij de Geschillencommissie Energie.

Reglementen

Als u zich aansluit bij de Geschillencommissie Warmtelevering, gaat u akkoord gaan met het reglement van de commissie.

Lees het:

- Reglement Geschillencommissie Warmtelevering voor de consumentenmarkt
- Reglement Geschillencommissie Warmtelevering voor de zakelijke markt

Registratie- en behandelkosten

Wilt u weten hoe hoog de jaarlijkse registratiekosten zijn of hoe hoog de bijdrage per behandelde klacht is? Als u ons mailt of belt, kunnen we precies vertellen wat voor u de kosten zijn.
Vul dit formulier in of bel ons op telefoonnummer 070-3105310. U krijgt de informatie dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Juiste rechtspersoon

Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig.
Let op: het is belangrijk dat de rechtspersoon waarmee de klant de overeenkomst sluit en die de overeenkomst uitvoert zich registreert. Mocht u twijfels hebben of u de juiste rechtspersoon gaat registreren, dan kunt u met ons contact opnemen.

Na de registratie

Nadat u het registratieproces heeft doorlopen, nemen wij uw registratie in behandeling. Zodra de kosten voor het registeren zijn voldaan gaan wij over tot beoordelen van uw aanvraag. Gemiddeld krijgt u binnen 14 dagen na betaling bericht over uw aanvraag.

Andere vragen

Ook vragen over het aanmelden, verlengen, wijzigen of opzeggen van uw registratie kunt u via registrant@degeschillencommissie.nl  of telefonisch 070-3105310 aan ons stellen.

Terug naar boven