Niet vertoonde wedstrijd toch betalen

De vergunning die de betalingsplichtige heeft gekocht, geeft het recht twee voetbalwedstrijden op een groot scherm te vertonen. Dat hij maar één wedstrijd vertoont, wil niet zeggen dat hij dan ook maar de helft van de kosten voor de vergunning hoeft te betalen.

Van de wedstrijden die het Nederlands voetbalelftal tijdens het Europees kampioenschap speelt, wil de betalingsplichtige 1) die tegen Duitsland en Portugal op een groot scherm in de stad uitzenden. Hij krijgt daarvoor een vertoningvergunning van de Collectieve Beheersorganisatie (hierna: CBO), maar uiteindelijk wordt alleen de wedstrijd tegen Duitsland vertoond. Toch moet hij voor beide wedstrijden betalen. Hij is het daarmee niet eens en vraagt om een nieuwe rekening. De CBO geeft echter niet thuis en verwijst naar de volgens hem onduidelijke voorwaarden waarin niet is voorzien in losse eenmalige vertoningen, maar uitsluitend in langlopende licenties met een opzegtermijn van een maand. De betalingsplichtige vindt dat de algemene voorwaarden in deze specifieke situatie niet van toepassing zijn. Omdat hij maar de helft van het aantal wedstrijden heeft vertoond, betaalt hij van de rekening, een bedrag van € 5.735,-, ook maar de helft.  

De CBO stelt dat de betalingsplichtige niet voorafgaand aan de geplande uitzending heeft gemeld dat de wedstrijd tegen Portugal niet zou worden vertoond. Hij meldde dat pas een maand later, nadat hij al een betalingsherinnering had gekregen. De betalingsplichtige beroept zich er op dat de algemene voorwaarden niet in de opzegging van een evenementenvergunning voorzien. De CBO stelt daar tegenover dat deze eenmalige vergunningen heel kort voor elk evenement worden aangevraagd waardoor er nog geen opzeggingen zijn geweest. Dat neemt niet weg dat de betalingsplichtige wel voorafgaande aan het evenement had kunnen opzeggen. De CBO past dan coulancebeleid toe. De opzegging had zelfs nog ’s ochtends op de dag van de uitzending kunnen plaatsvinden.  

De betalingsplichtige had het recht de twee wedstrijden uit te zenden, maar was dat niet verplicht. Het ondernemersrisico ligt bij hem. Iemand die een visvergunning koopt kan die ook niet achteraf inleveren met de mededeling dat hij niet het hele jaar heeft gevist. Bovendien had de betalingsplichtige telkens voor één wedstrijd een vergunning kunnen aanvragen.  

De CBO is verplicht aan de NOS en de UEFA royalty’s af te dragen op basis van afgesloten vergunningen. Tijdens het EK zijn de royaltyrapportages al binnen 1 week na de in de voorronde gespeelde wedstrijden aan de NOS en de UEFA aangeleverd. Als de betalingsplichtige de wedstrijd die niet is vertoond niet hoeft te betalen leidt dat tot schade voor de CBO.  

De commissie vindt eveneens dat de tweede wedstrijd betaald moet worden, ook al is die niet vertoond. De vergunning heeft geen betrekking op het feitelijk vertonen van de wedstrijden, maar op het recht dat te doen. Dat de betalingsplichtige de wedstrijd tussen Portugal en Nederland niet heeft vertoond of heeft kunnen vertonen komt voor zijn rekening en risico. Er is derhalve geen aanleiding de CBO te verplichten de factuur te herzien. Dat de vergunningsvoorwaarden geen specifieke bepalingen voor het opzeggen van eenmalige evenementen bevatten doet daar niet aan af. Beide partijen zijn gebonden aan de overeenkomst die zij zijn aangegaan. Het opzeggen van de vertoningvergunning is zonder nadere afspraak daarover tussen partijen niet mogelijk.

Geschillencommissie Auteursrechten, Jaarverslag SGB 2012

 

1. Betalingsplichtige: de (rechts)persoon die toestemming nodig heeft en/of een vergoeding verschuldigd is uit hoofde van het auteursrecht en / of de naburige rechten en die een rechtsverhouding heeft met de CBO op grond van een wettelijke verplichting, een licentieovereenkomst dan wel als partij bij een standaardovereenkomst of –regeling.

 

Terug naar boven