Watermeter niet kapot door trillingen zwaar verkeer

Door een niet volgens de regels werkende watermeter is de verbruiker voor een te hoog verbruik aangeslagen. Het bedrijf moet dat corrigeren. Dat de watermeter door trillingen van zwaar verkeer kapot is gegaan is echter onwaarschijnlijk. De commissie heeft een dergelijke klacht nog nooit gehoord. Het bedrijf evenmin. De lekkage binnenshuis en het grootste deel van het hoge verbruik komen daarom voor rekening van de verbruiker.

De verbruiker is het niet eens met de rekening voor het water dat hij zou hebben verbruikt. In de eerste plaats is de watermeter op hol geslagen door trillingen van zwaar verkeer dat langs zijn pand rijdt. Ten tweede was de lekkage niet erg omvangrijk. De vloer stond niet blank. En ten derde heeft hij met succes bezwaar gemaakt tegen de aanslag rioolheffing van de gemeente. Het hoge waterverbruik werd gecorrigeerd en werd alsnog uitgegaan van een verbruik van minder dan 350 m3 per jaar.  

Op basis van het ijkrapport van de betreffende watermeter kondigt het bedrijf een correctie van 4,2% aan. Dat percentage is berekend over de gehele periode aan de hand van de bekende begin- en eindstand van de watermeter. Volgens het bedrijf was er wel degelijk een behoorlijke lekkage. Het is opvallend hoeveel water er bijvoorbeeld kan wegstromen bij een druppelende kraan of een alsmaar doorlopend toilet. Door trillingen slaat de meter niet op hol. Dan zou het bedrijf veel vaker een dergelijke klacht hebben gekregen. Daarvan is echter geen sprake. Bovendien heeft de gemeente geheel andere motieven om een aanslag rioolheffing te verminderen. Het bedrijf wil dat de verbruiker na correctie het afgenomen waterverbruik betaalt. Als de lekkage binnenshuis de oorzaak van het hoge verbruik is komt dat voor rekening en risico van de verbruiker.  

Uit een ijking blijkt volgens de commissie dat de watermeter niet aan de eisen voldoet. Het hogere waterverbruik van 2.000 m3 moet in elk geval voor een deel worden toegeschreven aan een onjuiste registratie. Er werd immers 4,2% meer geregistreerd dan het werkelijke waterverbruik en dat komt voor rekening van het bedrijf. De correctie van het waterverbruik bedraagt 229 m3. De commissie vindt dit een soepele berekening omdat de correctie van 4,2% niet is berekend over 2.000 m3, maar over het verschil tussen de bekende begin- en eindstand.  

De stelling van de verbruiker dat er geen aanzienlijke lekkage is geweest verwerpt de commissie omdat hij zelf eerder in een brief heeft aangegeven dat er zeer veel water onder de vloer was weggestroomd zonder dat hij dat had gezien. Hij gaf ook aan dat als 2.000.000 liter water zou zijn weggelekt het hele pand volledig in een kolom water zou zijn ondergedompeld. De verbruiker ziet daarbij volgens de commissie echter over het hoofd dat dit niet gebeurt als het water onder de vloer kan weglekken zonder dat dit opgemerkt wordt. Ook water dat op een andere manier langdurig weglekt, bijvoorbeeld door een lekkend toilet, kan verspilling van een zeer grote hoeveelheid water tot gevolg hebben.  

Dat de watermeter door trillingen van zwaar verkeer op hol is geslagen, is volgens de commissie slechts een veronderstelling van de verbruiker. Bovendien zou dat dan veel vaker gebeuren en dat is niet zo voor zover de commissie bekend is. De commissie acht daarom de klacht deels gegrond. Het bedrijf moet de voorgestelde correctienota opstellen en de verbruiker voor het daaruit blijkende bedrag restitueren.

Geschillencommissie Water Zakelijk, jaarverslag SGB 2014

Terug naar boven