Zelf verantwoordelijk voor capaciteit aansluiting

De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor de hoogte van de capaciteit van de aansluiting. Dat een huurder de capaciteit heeft verhoogd is geen zaak van het bedrijf. De eigenaar moet dat voorkomen of terugdraaien.

Als eigenaar van het pand wordt hij aansprakelijk gehouden voor een elektriciteitsaansluiting met een hogere capaciteit. Omdat een huurder deze aansluiting bij het bedrijf heeft aangevraagd meent hij dat hij geen partij is en dat het bedrijf de kosten die het hem in rekening heeft gebracht moet terugbetalen.  

Volgens het bedrijf bepaalt de aanvrager van een aansluiting de hoogte van de capaciteit. Op het moment dat de eigenaar van het pand zich weer als contractant aanmeldde was er sprake van een hoge aansluitcapaciteit. Dat dit wellicht is gebeurd op verzoek van de vorige gebruiker van het pand is geen zaak van het bedrijf. Dat moet het wettelijk bepaalde capaciteitstarief in rekening brengen. Als de contractant een lagere aansluitwaarde wil moet hij die zelf laten verlagen.  

In het kader van de aansluit- en transportovereenkomst moet het bedrijf volgens de commissie de vastgestelde tarieven hanteren die passen bij de capaciteit van de aansluiting. Dat de huurder een hogere aansluitwaarde heeft gerealiseerd kan het bedrijf niet worden tegengeworpen. Het bedrijf hoeft er niet voor te waken dat de capaciteit van de aansluiting bij een individuele klant niet groter is dan wat bij het verbruik door de klant past. Het is niet aan het bedrijf te beoordelen of een klant aan een bepaalde capaciteit behoefte heeft. Het is overigens de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand te voorkomen dat een huurder de aansluitwaarde wijzigt. Gebeurt dat toch dan kan hij de aansluitwaarde weer laten wijzigen. Voor een compensatie bestaat dan ook geen grond.

Geschillencommissie Energie, Jaarverslag SGB 2014

Terug naar boven