De Geschillencommissie en de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Op 1 november 2021 trad de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking. Het doel van deze wet is om de onderhandelingspositie van boeren, tuinders, vissers en andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten tegenover grotere en geconcentreerde marktpartijen in de keten te versterken en biedt deze leveranciers bescherming met een verbod op diverse handelingspraktijken, zoals te late betalingen. Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de EU-richtlijn om leveranciers bescherming te bieden tegen oneerlijke handelspraktijken.

De wet regelt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan handhaven op oneerlijke handelspraktijken en boetes kan opleggen bij overtredingen. Daarnaast heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een geschillencommissie aangewezen die geschillen behandelt tussen een individuele (voedsel)leverancier en afnemer.

De Geschillencommissie: voelbaar rechtvaardig voor iedereen!

Vanaf 1 januari 2022 kunt u bij de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen terecht met uw geschil over de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw. Dit is een civielrechtelijke procedure waarbij de Commissie specifiek oordeelt over uw geschil met uw afnemer. Zij doet een bindende uitspraak over wie gelijk heeft en kan daarnaast een schadevergoeding toekennen. De Geschillencommissie is hiermee een laagdrempelige manier voor voedselleveranciers om tot een oplossing te komen bij een oneerlijke handelspraktijk (zoals deze in de wet is vastgelegd).

De Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaaft de wet vanaf 1 november 2021. Als afnemers zich niet aan de regels houden, kunnen (voedsel)leveranciers dat melden bij de ACM, ook anoniem. De ACM onderzoekt of sprake is van een oneerlijke handelspraktijk die door de wet is verboden. Bij sprake van een overtreding, kan de ACM de afnemer een boete opleggen.

Vragen of opmerkingen?

De Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen is gestart op 1 januari 2022. Bent u benieuwd naar De Geschillencommissie? Lees alles over onze organisatie

Heeft u een vraag over wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons op ons telefoonnummer 070 310 5 310 of stel uw vraag via het contactformulier.  

Wilt u meer informatie over de Autoriteit Consument & Markt? Kijk dan op de website van de ACM.

Alles over De Geschillencommissie

Een klacht indienen

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een geschillenprocedure op te starten bij de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen. Het geschil gaat over de vraag of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, zoals genoemd in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen.

Wilt u meer lezen over deze wet? Kijk dan
 hier.