Openstaande declaratie bij Geschillencommissie Advocatuur

 • Home >>

Als advocaat kunt u openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan De Geschillencommissie. Dat kan alleen als u op het moment van aanhangig maken van het geschil geregistreerd bent bij de Geschillencommissie Advocatuur en/of Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Hieronder zetten we uiteen hoe u het geschil indient en wat de vereisten voor een procedure zijn.

Hoe legt u een openstaande declaratie voor?
U kunt uw openstaande declaratie ter incasso digitaal of per post indienen. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een openstaande declaratie gaat en wat de hoogte is van het openstaande bedrag.

Arbitragekosten
De arbitragekosten bij een declaratiegeschil zijn als volgt:

Vanaf 1 januari 2022:

 • € 75,- excl. BTW voor openstaande bedragen tot € 5.000,-
 • € 150,- excl. BTW voor een openstaand bedrag tussen de € 5.000,- en € 25.000,-
 • € 200,- excl. BTW voor bedragen hoger dan € 25.000,-

Wanneer u door de commissie in het gelijk gesteld wordt, dient uw cliënt deze kosten (gedeeltelijk) aan u te vergoeden.

Documentatie meesturen
Bij het indienen van het geschil vragen we u in elk geval de volgende documenten aan uw zaak toe te voegen:

 • de declaratie(s);
 • de opdrachtbevestiging (overeenkomst);
 • uw algemene voorwaarden;
 • correspondentie tussen u en cliënt.

Bij een zakelijk geschil:

 • een recent kvk-uittreksel van cliënt.

Bij een particulier geschil:

 • een recentelijk BRP-uittreksel (voorheen GBA);
 • de forumkeuzebrief (hierin staat uitgelegd wat het verschil is tussen een procedure bij De Geschillencommissie en de gewone rechter en geeft u cliënt één maand de tijd om een keuze te maken. De commissie zal beoordelen of uw uitleg naar cliënt voldoende is geweest).

Reactie van cliënt
Wanneer de arbitragekosten betaald zijn en u de documentatie heeft ingediend, sturen wij deze documenten per aangetekende brief naar uw cliënt en vragen we hem te reageren door het vragenformulier in te vullen.

Goed om te weten
Bij een zakelijke cliënt is een depotstorting niet nodig aangezien de commissie het geschil dan zal afwikkelen door middel van arbitrage. Reageert cliënt niet op onze berichten, dan zal de voorzitter van de commissie de zaak beslissen op de door u overgelegde stukken. U krijgt dan snel een verstekvonnis. Hiermee kunt u het vonnis ten uitvoer leggen bij de rechtbank (exequatur procedure).

Als uw geschil met een particuliere cliënt is, vragen wij cliënt het openstaande bedrag in depot te storten. Als cliënt dit doet, zal de commissie het geschil afwikkelen door middel van bindend advies en heeft u, als u in het gelijk wordt gesteld, zekerheid van betaling van de openstaande declaraties.

Als cliënt het openstaande bedrag niet in depot stort, zal de commissie het geschil afwikkelen door middel van arbitrage.

Ook hier geldt dat wanneer cliënt geen verweer voert, de voorzitter van de commissie de zaak zal beslissen op de door u overgelegde stukken. U krijgt dan snel een verstekvonnis. Hiermee kunt u het vonnis ten uitvoer leggen bij de rechtbank (exequatur procedure).