Openstaande declaratie bij Geschillencommissie Advocatuur

Als advocaat kunt u openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
Dien daarvoor de declaratie(s) in met alle stukken ter onderbouwing. Vervolgens betaalt u de arbitragekosten.

De arbitragekosten zijn:

  • € 75,- excl. BTW voor openstaande bedragen tot € 5000,-
  • € 150,- excl. BTW voor een openstaand bedrag tussen de € 5.000,- en € 10.000,-
  • € 200,- excl. BTW voor bedragen hoger dan € 10.000,-

Deze kosten kunt u (gedeeltelijk) terugvorderen bij de cliënt, als u gelijk krijgt van de commissie.

Na betaling vragen wij verweer aan de cliënt en vragen de cliënt om een vragenformulier in te vullen.

Particuliere cliënt

Als het om een particuliere cliënt gaat, vragen wij deze om verweer en om het openstaande bedrag in depot te storten. Als de cliënt depot stort, dan wikkelt de commissie het geschil af door middel van bindend advies. Daarmee heeft u, als u in het gelijk wordt gesteld, zekerheid van betaling van de openstaande declaraties.

Als een particuliere cliënt het openstaande bedrag niet in depot stort, dan zal de geschillencommissie het geschil afwikkelen door middel van arbitrage.

Geeft de cliënt geen verweer en stort het openstaande bedrag niet in depot, dan zal de voorzitter van de commissie de zaak beslissen op de door u overgelegde stukken. U krijgt dan snel een verstekvonnis. Hiermee kunt u het vonnis ten uitvoer leggen bij de rechtbank (exequatur procedure).

Zakelijke cliënt

Bij een zakelijke cliënt is een depotstorting niet nodig aangezien de commissie het geschil dan zal afwikkelen door middel van arbitrage. Mocht de zakelijke cliënt geen verweer voeren, dan zal de voorzitter van de commissie de zaak beslissen op de door u overgelegde stukken. U krijgt dan snel een verstekvonnis. Hiermee kunt u het vonnis ten uitvoer leggen bij de rechtbank (exequatur procedure).

Hoe legt u een openstaande declaratie voor?

Om een openstaande declaratie ter incasso voor te leggen aan de Geschillencommissie stuurt u een brief naar De Geschillencommissie.

Het adres is:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Beschrijf in de brief de openstaande declaratie en vermeld ook de contactgegevens van de cliënt. Stuur ook alle stukken ter onderbouwing op.

Dien daarvoor de declaratie(s) in met alle stukken ter onderbouwing.

Denk hierbij aan:
– De opdrachtbevestiging (overeenkomst),
– Uw Algemene Voorwaarden
– Correspondentie tussen u en uw cliënt

Indien zakelijk geschil:
– Een recent kvk- uittreksel van uw cliënt

Indien particulier geschil:
– Een recent BRP- uittreksel (voorheen GBA)
– Een forumkeuzebrief (Hierin moet uitgelegd zijn wat het verschil in procedures is tussen De Geschillencommissie en de gewone rechter. Daarbij geeft u uw cliënt één maand de tijd om een keuze te maken)

Vervolgens betaalt u de arbitragekosten.

U ontvangt vervolgens van ons een dossiernummer en het verzoek om de arbitragekosten te betalen.