Openstaande declaratie bij Geschillencommissie Notariaat

  • Home >>

Als notaris kunt u openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan De Geschillencommissie. Hieronder zetten we uiteen hoe u het geschil indient en wat de vereisten voor een procedure zijn.

Hoe legt u een openstaande declaratie voor?U kunt uw openstaande declaratie ter incasso digitaal of per post indienen. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een openstaande declaratie gaat en wat de hoogte is van het openstaande bedrag.

Arbitragekosten De arbitragekosten bij een declaratiegeschil zijn als volgt:

  • € 75,- excl. BTW voor openstaande bedragen tot € 5.000,-
  • € 150,- excl. BTW voor een openstaand bedrag tussen de € 5.000,- en € 10.000,-
  • € 200,- excl. BTW voor bedragen hoger dan € 10.000,-

Wanneer u door de commissie in het gelijk gesteld wordt, dient uw cliënt deze kosten (gedeeltelijk) aan u te vergoeden.

Documentatie meesturen Bij het indienen van het geschil vragen we u in elk geval de volgende documenten aan uw zaak toe te voegen:

  • de declaratie(s);
  • de opdrachtbevestiging (overeenkomst);
  • uw Algemene Voorwaarden;
  • correspondentie tussen u en cliënt.

Aanvullend bij een zakelijk geschil:

  • recent kvk-uittreksel van cliënt.

Reactie van cliënt Wanneer de arbitragekosten betaald zijn en u de documentatie heeft ingediend, sturen wij deze documenten per aangetekende brief naar uw cliënt en vragen we hem te reageren door het vragenformulier in te vullen.

Goed om te weten Als uw geschil met een particuliere cliënt is, vragen wij cliënt het openstaande bedrag in depot te storten. Als cliënt dit doet, zal de commissie het geschil afwikkelen door middel van bindend advies en heeft u, als u in het gelijk wordt gesteld, zekerheid van betaling van de openstaande declaraties.Wordt het openstaande bedrag niet in depot gestort, dan eindigt daarmee de procedure. De commissie kan het geschil dan niet verder behandelen. U krijgt in dat geval de reeds betaalde arbitragekosten terug.

Bij een zakelijke cliënt is een depotstorting niet nodig aangezien de commissie het geschil dan zal afwikkelen door middel van arbitrage. Mocht cliënt geen verweer voeren, dan zal de voorzitter van de commissie de zaak beslissen op de door u overgelegde stukken. U krijgt dan snel een verstekvonnis. Hiermee kunt u het vonnis ten uitvoer leggen bij de rechtbank (exequatur procedure).