Een klacht indienen over mijn aanbieder
van een product of afgenomen dienst

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

Stap 1

Hulp bij klagen

Dien een klacht in bij je aanbieder.

Stap 2

Indienen klacht 

Je komt niet tot een oplossing, dien dan jouw klacht in bij de Geschillencommissie. Dat kan op deze pagina.

Stap 3

Onze procedure

Wij verzamelen standpunten van jou en andere partijen (ook digitaal).

Stap 4

Dé oplossing

In de vorm van mediation, onderlinge oplossing en bindend advies (uitspraak).

Kom je niet tot een oplossing?

Als je al hebt geklaagd bij de aanbieder van het door jou gekochte product of afgenomen dienst, en je klacht is niet goed opgelost, dan kun je van je klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie. 

Wij kunnen je onder andere helpen als je klachten hebt over:

 • Je bent op reis geweest en de reis voldeed niet aan jouw verwachtingen.
 • Ben je niet tevreden over je internetverbinding, telefoonabonnement de kwaliteit van digitale televisie.
 • Een te hoge energierekening of het overstappen naar een andere energieleverancier leverde problemen op.
 • Jouw behandeling in het ziekenhuis is niet naar wens verlopen of jouw zorgbehandeling is niet correct uitgevoerd.
 • Online zaken aangekocht en je bent daar ontevreden over of problemen met de garantie.

Nadat je jouw klacht tegen je aanbieder hebt ingediend bij de Geschillencommissie gaan wij jouw klacht onderzoeken. Vervolgens vragen we je vragen om aanvullende informatie die nodig is voor het daadwerkelijk behandelen van jouw klacht. Als alle gegevens compleet zijn leggen wij de klacht voor aan de aanbieder.

De aanbieder krijgt een maand de tijd om te reageren op jouw klacht. Ook kan je aanbieder er voor kiezen om alsnog op jouw klacht in te gaan en samen een oplossing te zoeken. Als je er dan samen uitkomt zetten wij de behandeling bij De Geschillencommissie niet verder.

Als de reactie van jouw aanbieder binnen is verzamelen wij de standpunten van jou en de andere partij (ook digitaal) en schakelen indien nodig een deskundige in. In een later stadium wordt er eventueel een datum gepland voor de zitting over jouw klacht. Zowel jij als jouw aanbieder krijgen daar de kans mondeling de klacht en de reactie daarop toe te lichten.

Nadat de zitting geweest is, zal de Geschillencommissie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen. Deze uitspraak volgt binnen een maand na de zitting.

De uitspraak kan bijvoorbeeld zijn dat:

 • Je een schadevergoeding krijgt;
 • De aanbieder of jou verplichten de overeenkomst na te komen;
 • De overeenkomst ongedaan maken;
 • Een betalingsverplichting vaststellen.

De uitspraak van de commissie is bindend, iedereen moet zich daaraan houden. Er is geen hoger beroep mogelijk van de uitspraak. 

Wat kost het?
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen tussen de 25 en 127,50 euro. Je betaalt op voorhand en indien je (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijg je je geld (deels) terug. Lees hier (deze link leid naar een pagina waar u meer te weten komt over de kosten van een klacht) meer over het klachtengeld.

Is er sprake van een openstaand bedrag in je geschil? Dan vragen wij je tevens dit bedrag bij ons in bewaring (in ‘depot’) te storten. De commissie neemt dit bedrag in depot en zal bij de uitspraak bepalen aan wie het toekomt.

Wat moet ik doen?
Kom je er met je aanbieder - over je aangekocht product of de aan jouw geleverde dienst – niet uit, dan kun je jouw klacht aan de Geschillencommissie voorleggen. Klik hier of op de knop hieronder om uw klacht in te dienen. (Via deze link komt u bij een formulier waar u een klacht kunt aanmelden.)

Dien uw klacht in

Alles over De Geschillencommissie

Alles over De Geschillencommissie

Klik hier

Garantie

We leveren u een bindend advies
(uitspraak) dat door u en de andere partij
wordt nagekomen. Daar zien wij op toe.
Hoger beroep is niet mogelijk.

Oplossing

Beter gezegd... dé oplossing.
En die kan zijn: mediation, onderlinge
oplossing en bindend advies (uitspraak).

Zorgvuldig in de tijd

Een ECHTE OPLOSSING vergt de nodige tijd waarin wij u goed betrekken en informeren.

Dichtbij

 • Een deskundige komt indien nodig bij u thuis om te bekijken wat er aan de hand is.
 • Bij een mondelinge behandeling van uw zaak zijn er diverse zittingslocaties in het land.
 • Correspondentie over uw zaak simpelweg in mail of brievenbus.

Als deskundig
en onpartijdig rechtspreken nodig is!
Wat kunt u dan doen?

Als snel en onpartijdig rechtspreken nodig is!
Wat kunt u dan doen?

Met veel zorg uw klacht indienen en onderbouwen, u goed informeren rondom eerdere uitspraken en waar nodig advies inwinnen draagt allemaal bij tot een oplossing naar tevredenheid.

 • GOED INZICHT IN EERDERE UITSPRAKEN
 • ADVIES VRAGEN AAN ONS 
 • UW KLACHT GOED ONDERBOUWEN

"Er is een goede oplossing uitgekomen" De woorden van een klant/cliënt na zitting

(tevredenheidsmonitor april 2019) 

"Er is een goede oplossing uitgekomen"
De woorden van een klant/cliënt na zitting

(tevredenheidsmonitor april 2019)