Over De Geschillencommissie

Het oplossen van klachten en geschillen is de kerntaak van De Geschillencommissie. Effectief en efficiënt, transparant met goede kwaliteit. Laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor de consumentenmarkt én de zakelijke markt.

De organisatie

Lees meer over De Geschillencommissie zelf en hoe deze is georganiseerd.

De commissies

Bekijk het overzicht met de verschillende commissies die deel uitmaken van De Geschillencommissie, die klachten over specifieke onderwerpen behandelen. Lees over de totstandkoming van een Geschillencommissie, wie er deel uitmaken van een Commissie en hoe de partijdigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

 

De branche-organisaties

In het branches-overzicht ziet u welke brancheorganisaties al zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Tevens leest u wat de voordelen voor een brancheorganisatie zijn en hoe u uw brancheorganisatie kunt aansluiten.

 

Een klacht over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van De Geschillencommissie.

 

 

 

“De Geschillencommissie biedt een onafhankelijke, betaalbare en snelle oplossing voor uw klacht.”
Terug naar boven