Over ons

Over De Geschillencommissie

Wij zijn elke dag druk bezig met het oplossen van klachten en geschillen. Effectief en efficiënt, transparant met goede kwaliteit. Laagdrempelig, snel, eenvoudig en goedkoop voor de consumentenmarkt én de zakelijke markt.

Wij behandelen onafhankelijk en onpartijdig klachten tussen aanbieders van producten en diensten en de klanten/cliënten van die aanbieders. Voor veel producten of dienstverlening bestaat een geschillencommissie, met de relevante expertise. Iedere geschillencommissie heeft een eigen werkterrein en eigen reglement. Bekijk de wereld van De Geschillencommissie (deze link leidt naar de infographic over het delen van kennis bij de geschillen commissie) of het overzicht met de verschillende commissies (deze link leidt naar de pagina van onze commissies) die deel uitmaken van De Geschillencommissie, die klachten over specifieke onderwerpen behandelen.

Lees over de totstandkoming van een Geschillencommissie (deze link leidt naar meer informatie over onze organisatie) , wie er deel uitmaken van een Commissie en hoe de onpartijdigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

De brancheorganisaties
In het branches-overzicht (deze link leidt naar het branches overzicht van de geschillencommissie) ziet u welke brancheorganisaties al zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Tevens leest u wat de voordelen voor een brancheorganisatie zijn en hoe u uw brancheorganisatie kunt aansluiten (deze link leidt naar het branches overzicht van de geschillencommissie).


De Geschillencommissie is ISO-gecertificeerd

De Geschillencommissie is ISO-gecertificeerd voor de norm 9001:2015. Deze certificering is voor De Geschillencommissie belangrijk, omdat hiermee onze klanten er vanuit kunnen gaan dat onze processen en procedures op orde zijn en dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de door ISO gestelde normen. De scope van de certificering luidt als volgt:
“Het informeren en faciliteren van consumenten en ondernemers in het voorkomen, oplossen of beslechten van klachten en geschillen”.

Een klacht of een andere kwaliteitsmelding over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie, dan kunt u daarover een klacht indienen (deze link leidt u naar onze klachtenpagina) bij ons Meldpunt Kwaliteit van De Geschillencommissie.

Wilt u uw waardering uiten over onze dienstverlening of heeft u een aanbeveling voor de organisatie dan stellen wij het op prijs wanneer u ook daarvan een melding (deze link leidt naar onze meldpagina) doet bij ons Meldpunt Kwaliteit.


Commissies van de Geschillencommissie

Klachtenloketten

KlachtenlokettenNaast de verschillende geschillencommissies, bestaan er ook een aantal klachtenloketten. Wanneer u (mogelijk) een conflict heeft met een aanbieder, kunt ...

Werken bij de Geschillencommissie

Werken bij De GeschillencommissieDe Geschillencommissie is dé instantie voor consumenten- en zakelijke klachten en geschillen en daarmee het alternatief voor ...

ADR-organisatie

Wat is ADR?  ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Een andere term hiervoor is buitengerechtelijke geschilbeslechting. Het is een laagdrempelige ...

Vacature Plaatsvervangend Secretaris

Verbonden zijn aan De Geschillencommissie betekent een bijdrage leveren aan rechtvaardige uitspraken.Vind je het een uitdaging om juridische kwesties te ...

Over de Organisatie

Over de organisatieOnder de naam De Geschillencommissie vallen twee stichtingen, de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies ...
werkbezoek minister rechtsbescherming

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Zoals de oprichting van een nieuwe commissie of interessante uitzendingen op televisie ...

Publicaties

De Geschillencommissie brengt verschillende publicaties uit. In ons jaarplan leest u welke weg onze organisatie de komende jaren inslaat. In ...

Meldpunt kwaliteit

Meldpunt Kwaliteit De Geschillencommissie hecht belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Daarom hebben wij een klachtenregeling (deze link verwijst ...

Een commissielid wraken

U kunt mondeling of schriftelijk een lid wraken door duidelijk uit te leggen in een brief, of mondeling tijdens de ...