ADR-organisatie

Wat is ADR? 

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Een andere term hiervoor is buitengerechtelijke geschilbeslechting. Het is een laagdrempelige manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen. Het gaat om geschiloplossing buiten de rechter om. De consument hoeft niet naar de rechter om zijn recht te halen.

Waarom ADR?

Consumentenrechten worden steeds meer vastgelegd. Maar wat als tussen de consument en een bedrijf toch een conflict ontstaat? Eenvoudige, eerlijke en goedkope geschilbeslechting is voor consumenten dan erg belangrijk. Zij kunnen door ADR op een laagdrempelige manier hun recht halen. Het is een waardevol onderdeel van consumentenbescherming.

Europese richtlijn en kaders
Vanuit de Europese Unie wordt ADR gestimuleerd, zodat de consument niet altijd naar de rechter hoeft bij een conflict. De consument moet terecht kunnen bij een kwalitatief hoogstaande buitengerechtelijke geschilinstantie.

De Europese Unie heeft in 2013 de ‘Europese richtlijn ADR consumenten’ (deze link verwijst u naar de pagina over de Europese richtlijn ADR-consumenten) opgesteld. In deze richtlijn zijn strenge regels opgenomen over billijkheid, efficiëntie en toegankelijkheid. In Nederland is deze in 2015 omgezet in de ‘Implementatiewet Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting Consumenten’ (deze link verwijst u naar de pagina over de implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten).

Omdat we steeds vaker online producten kopen en in het buitenland, is er de Verordening online dispute resolution (ODR) consumenten (deze link verwijst u naar de pagina over de verordering online dispute resolution consumenten). Deze bevat regels voor de oplossing van grensoverschrijdende onlinegeschillen.

Wij zijn ADR-erkend!
Dat doet in ons land het ministerie van Justitie en Veiligheid door ons aan te melden bij de Europese Commissie (deze link verwijst u naar de pagina over de Europese Commissie). Wij rapporteren dan ook regelmatig aan de Europese Commissie hoe het gaat met ‘ADR’ in Nederland.

Wie zijn er nog meer ADR-erkend?
In Nederland zijn er door de overheid vier instanties aangewezen als buitengerechtelijke geschilinstantie.

Dit zijn wij zelf natuurlijk samen met Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (deze link verwijst u naar de pagina over het klachteninstituut financiële dienstverlening), Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) (deze link verwijst u naar de pagina stichting klachten en geschillen zorgverzekeringen) en De Huurcommissie (deze link verwijst u naar de pagina huurcommissie).

Voor u werken wij samen!
Wij verschillen van elkaar, maar hebben als grote gemene deler dat wij alle vier geschillen oplossen. Sinds begin 2018 werken wij samen. Wij verwijzen bijvoorbeeld onderling naar elkaar door. Het is belangrijk dat we samen ‘intekenen’ voor een goedwerkend, dekkend ADR systeem voor consumenten. Daarbij is aandacht nodig voor de informatievoorziening aan al die verschillende consumenten. Over waar zij terecht kunnen met hun klacht of conflict. Wij trekken hierin gezamenlijk op.