Brancheorganisaties


Klachten; uw leden krijgen er liever niet mee te maken. Toch loopt iedere ondernemer het risico dat er een klacht tegen hem wordt ingediend. Als brancheorganisatie kunt u zelf een commissie oprichten die deze klachten beoordeelt, maar u kunt het ook bij ons onderbrengen.

Bekijk het overzicht van alle aangesloten brancheorganisaties.

Voordelen voor branches

Wij zijn een onafhankelijke en onpartijdige derde die klachten objectief en onafhankelijk behandelt. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van geschilbeslechting kunnen wij alle klachten voor uw leden oplossen; laagdrempelig, snel en goed(koop).

Consumenten-, zakelijke- én tuchtgeschillen
Het maakt niet uit of het een consumentenklacht betreft, een klacht van een ondernemer tegen een andere ondernemer of dat verenigingsregels het onderwerp van het geschil zijn. Wij behandelen geschillen op al deze gebieden waardoor u alles onder één dak kunt onderbrengen. Wel zo makkelijk. Wat ook makkelijk is, is dat u zelf de gegevens van uw leden in ons beveiligde systeem kunt vernieuwen. Zo kunnen klanten altijd vooraf controleren of uw leden bij De Geschillencommissie aangesloten zijn.

Staan voor kwaliteit
Door uw branchevereniging aan te sluiten bij De Geschillencommissie laat u zien dat u kwaliteit belangrijk vindt. Het garandeert klanten dat uw leden een goede, onafhankelijke klachten- en geschillenafhandeling bieden. Dat kan een klant over de streep trekken om hun aankoop bij een van uw leden te doen. Aansluiting bij De Geschillencommissie heeft nog veel meer voordelen voor uw leden, zoals het feit dat ze geen aparte verzekering tegen incassokosten meer hoeven af te sluiten en een eventuele procedure zelf, zonder hulp van een advocaat, kunnen voeren.

Registreren als brancheorganisatie

Heeft u interesse in het oprichten van een geschillencommissie die consumenten-, zakelijke- en/of tuchtgeschillen voor uw branche kan beslechten?

Voorwaarden
Aan het opzetten van een geschillencommissie zijn verschillende voorwaarden verbonden:

  • De brancheorganisatie moet meebetalen aan de kosten van de geschillencommissie 
  • De leden van die brancheorganisatie moeten goede leveringsvoorwaarden hebben
  • De brancheorganisatie zorgt ervoor dat de leden zich altijd aan de bindende adviezen van De Geschillencommissie houden.
  • De nieuwe geschillencommissie moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten van 19 december 1996
  • Het ministerie van Veiligheid en Justitie moet de nieuwe geschillencommissie goedkeuren

Meer informatie?

Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 070 - 310 53 01 of stuur een e-mail. We bespreken de mogelijkheden graag met u.

"Er is een goede oplossing uitgekomen"
De woorden van een klant/cliënt na zitting

(tevredenheidsmonitor april 2019)