Overzicht branches

In het overzicht kunt u zien welke brancheorganisaties participeren in De Geschillencommissie. Per sector kunt u zien onder welke geschillencommissie de door u gezochte brancheorganisatie valt. Sommige brancheorganisaties vallen onder meerdere geschillencommissies.

Zorggerelateerde branche-organisaties vindt u op de site: www.degeschillencommissiezorg.nl/

A B E F G H I K M N O P R S T U V W Z
Terug naar boven