Logo Boink

BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) participeert in de commissie Kinderopvang (deze link leidt naar een pagina waar u een klacht kunt indienen tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang).

Bekijk de site van de BOinK op www.boink.info