ProCert – Kwaliteitsregistratie voor de Pedicure

Procert heeft een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen.

Procert participeert in de Geschillencommissie Samenwerkingsregels Voetzorg (deze link verwijst u door naar de Geschillencommissie samenwerkingsregels voetzorg).

Bekijk de website: www.procert.nl (deze link verwijst u door naar de website van ProCert).