Sociaal Werk Nederland

Logo Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland (voorheen de MO-groep) participeert in de commissie Kinderopvang (deze link leidt naar een pagina waar u een klacht kunt indienen tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang  en buitenschoolse opvang in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang).

Bekijk de site van Sociaal Werk Nederland op https://www.sociaalwerknederland.nl/