VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Logo Vereniging Gehandicptenzorg Nederland

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is de brancheorganisatie van gehandicaptenzorginstellingen.

Leden van de VGN kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Kijk op de website van de VGN: www.vgn.nl