Advocatuur Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen hun eigen advocaat en behandelt klachten van advocaten tegen hun cliënten.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat (declaratiegeschil);
  • Schadevergoeding tot € 25.000,- (klachten ingediend op of na 1 januari 2022). 

Let op, klachten met een hoger schadebedrag kan de Commissie niet behandelen, tenzij u uitdrukkelijk afstand doet van uw aanspraak op een hogere vergoeding.
 
Klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk behandeld worden. Deze klachten kunnen worden ingediend bij de Deken in het arrondissement alwaar de advocaat werkzaam is.

Openstaande declaraties

Een advocaat kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.
Lees meer (hier kunt u meer informatie lezen over het voorleggen van openstaande declaraties).

Voorwaarden

U kunt een klacht indienen wanneer u, met de advocaat over wie u een klacht heeft:

  •  schriftelijk heeft afgesproken dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. Een modelakte kunt u hier (via deze link komt u uit bij de modelakte) vinden.
  • de advocaat is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk op het moment van aanhangig maken van het geschil. Is dat niet het geval, dan kan de klacht alleen worden behandeld als de advocaat zich alsnog aansluit bij de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Of de advocaat is aangesloten kunt u hier nagaan.

Kosten

De arbitragekosten bedragen:

Vanaf 1 januari 2022:

  • € 325,-- + BTW: klacht (zonder schadevergoeding)
  • € 325,-- + BTW: declaratiegeschil
  • € 350,-- + BTW: schadevergoeding € 0,-- tot € 5.000,--
  • € 425,-- + BTW: schadevergoeding € 5.000,-- tot € 25.000,--
  • € 425,-- + BTW: schadevergoeding onbepaald (maximaal € 25.000,-)

Bent u geen ondernemer maar een particuliere cliënt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (via deze link kunt u een klacht indienen tegen advocaten).

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Advocatuur Zakelijk (via deze link komt u uit bij het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (via deze link komt u uit op een pagina waar u meer kunt lezen over ons proces).

Meer informatie


Advocaat staat nog steeds open voor een betalingsregeling; partijen schikken ter zitting
Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vaststellingsovereenkomst tussen aanbieder en consument. In dit geschil heeft[...]
Voor een vrijblijvend gesprek mogen geen kosten in rekening gebracht worden.
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het in rekening brengen van een intakegesprek door de advocaat aan cliënt.[...]
Afspraak over kennismakingsgesprek tussen partijen onduidelijk, klacht gegrond
Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de advocaat. Uiteindelijk heeft de cliënt besloten de[...]