Advocatuur Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen hun eigen advocaat en behandelt klachten van advocaten tegen hun cliënten.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat
  • Schadevergoeding welke niet hoger is dan € 10.000,-. Is het schadebedrag hoger dan € 10.000,--, dan kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,--.

Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld worden. Deze klachten kunnen worden ingediend bij de Deken in het arrondissement alwaar de advocaat werkzaam is.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Dit kan wanneer u met de advocaat over wie u een klacht heeft, schriftelijk afgesproken heeft dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. Meer informatie krijgt u bij de Nederlandse Orde van Advocaten of via de website www.advocatenorde.nl.

Bent u een consument? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (voor consumenten).

Openstaande declaraties

Een advocaat kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.
Lees meer.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Advocatuur Zakelijk. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Mededelingsplicht advocaat; reparatie onder omstandigheden mogelijk
Waar gaat de uitspraak over De advocaat vordert veroordeling tot betaling van onbetaalde declaraties die hij de cliënt heeft gestuurd[...]
Gemiste alimentatie doordat de advocaat geen voorlopige voorziening heeft aangevraagd
Waar gaat de uitspraak over De cliënte liet zich bijstaan door de advocaat in een echtscheidingsprocedure. Ze vond dat de[...]
Advocaat ervaart geen vertrouwen van cliënt
Door de vele kritiek voelde de advocaat zich ongemakkelijk in de contacten met de cliënt. Dit gebrek aan vertrouwen was[...]

Wij werken thuis! Hierdoor zijn wij telefonisch niet bereikbaar


De Geschillencommissie waarborgt de veiligheid van haar medewerkers door thuis te werken. Hierdoor is tot nader bericht alleen ons Klachtenloket Kinderopvang telefonisch bereikbaar. Alle andere telefoonlijnen zijn helaas gesloten. We werken hard aan een andere oplossing en vragen uw begrip en geduld hiervoor.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.