Advocatuur

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen advocaten. Dit zijn advocaten die de consument bij hebben gestaan. Een eventuele schadevergoeding mag niet hoger zijn dan €10.000,-.

Welke klachten behandelt de commissie Advocatuur?logog commissie advocatuur

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat (declaratiegeschil)
  • Schadevergoeding tot € 10.000,-.

Welke klacht behandelt de commissie Advocatuur niet?
De Geschillencommissie Advocatuur kan geen klachten behandelen die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn. Deze klachten kunnen bij de Deken worden ingediend. Dit moet gebeuren in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is.

De Geschillencommissie Advocatuur kan geen klachten behandelen waarbij het schadebedrag hoger is dan € 10.000,-. Bij hogere schadebedragen kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,-.

Kosten
Het klachtengeld bedraagt:
€ 52,50: klacht (zonder schadevergoeding) of declaratiegeschil
€ 77,50: schadevergoeding € 0,-- tot € 5.000,--
€ 102,50: schadevergoeding € 5.000,-- tot € 10.000,--

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Voorwaarde
U kunt een klacht indienen wanneer u, met de advocaat over wie u een klacht heeft, schriftelijk heeft afgesproken dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. Meer informatie krijgt u bij de Nederlandse Orde van Advocaten of via de website www.advocatenorde.nl.

Check de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen

Advocatuur taartgrafiekIn 2016 zijn er 98 klachten door de Commissie Advocatuur in behandeling genomen:

  • 15 klachten waren gegrond
  • 18 klachten waren ten dele gegrond
  • 44 klachten waren ongegrond
  • 9 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 4 keer was er een schikking op de zitting
  • 3 klachten waren niet ontvankelijk, bij 3 klachten was de commissie niet bevoegd.

Bron: Jaarverslag 2016


Procedure
De eerste stap is om het de advocaat te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de advocaat samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven