Advocatuur

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen advocaten. Dit zijn advocaten die de consument bij hebben gestaan. Een eventuele schadevergoeding mag niet hoger zijn dan €10.000,-.


Welke klachten behandelt de commissie Advocatuur?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat (declaratiegeschil)
  • Schadevergoeding tot € 10.000,-. 

Welke klacht behandelt de commissie Advocatuur niet?

De Geschillencommissie Advocatuur kan geen klachten behandelen die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn. Deze klachten kunnen bij de Deken worden ingediend. Dit moet gebeuren in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is.

De Geschillencommissie Advocatuur kan geen klachten behandelen waarbij het schadebedrag hoger is dan € 10.000,-. Bij hogere schadebedragen kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,-.

Openstaande declaraties

Een advocaat kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
Lees meer.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons  jaarverslag 2019 van de commissie Advocatuur. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:
  • € 52,50: klacht (zonder schadevergoeding) of declaratiegeschil
  • € 77,50: schadevergoeding € 0,-- tot € 5.000,--
  • € 102,50: schadevergoeding € 5.000,-- tot € 10.000,--
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Voorwaarde 

U kunt een klacht indienen wanneer u, met de advocaat over wie u een klacht heeft, schriftelijk heeft afgesproken dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. 

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Cliënt klaagt over advocaat voor niet wraken van raadsheer-commissaris
Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. De advocaat had[...]
Cliënte en advocaat verschillen van mening over aanpak procedure, handelswijze advocaat niet onjuist
Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de dienstverlening van de advocaat. De advocaat heeft haar bijgestaan om[...]
Afspraak over maximaal aantal te besteden uren niet gebleken, cliënt moet declaratie voldoen
Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de hoogte van de betaalde declaraties aan de advocaat. De cliënt[...]