Advocatuur

Deze commissie behandelt klachten van particuliere cliënten tegen advocaten. Dit zijn advocaten die de cliënt bij hebben gestaan.

Advocaten die bij De Geschillencommissie zijn aangesloten, vindt u in ons register met de kaart van Nederland.

Welke klachten behandelt de commissie Advocatuur?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat (declaratiegeschil);
  • Schadevergoeding tot € 25.000,- (klachten ingediend op of na 1 januari 2022). 

Let op, klachten met een hoger schadebedrag kan de Commissie niet behandelen, tenzij u uitdrukkelijk afstand doet van uw aanspraak op een hogere vergoeding.

Klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld worden. Deze klachten kunnen worden ingediend bij de Deken in het arrondissement alwaar de advocaat werkzaam is.

Openstaande declaraties

Een advocaat kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
Lees meer (via deze link kunt u meer lezen over het voorleggen van een openstaande declaratie).

Voorwaarden

U kunt een klacht indienen wanneer u, met de advocaat over wie u een klacht heeft:

  • schriftelijk heeft afgesproken dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. Een modelakte kunt u hier (via deze link komt u uit bij de modelakte) vinden.
  • de advocaat is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur op het moment van aanhangig maken van het geschil. Is dat niet het geval, dan kan de klacht alleen worden behandeld als de advocaat zich alsnog aansluit bij de Geschillencommissie Advocatuur. Advocaten die bij De Geschillencommissie zijn aangesloten, vindt u in ons register met de kaart van Nederland.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

Vanaf 1 januari 2022:
  • € 52,50: klacht (zonder schadevergoeding) of declaratiegeschil
  • € 77,50: schadevergoeding € 0,-- tot € 5.000,--
  • € 102,50: schadevergoeding € 5.000,-- tot € 25.000,--
  • € 102,50: schadevergoeding onbepaald (max. € 25.000,--)

U krijgt het klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (via deze link komt u uit op een pagina waar u meer kunt lezen over de kosten van een klacht)

Aantal behandelde klachten en eindproducten


Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in het  jaarverslag van de commissie Advocatuur (via deze link komt u uit bij het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (via deze link kunt u meer informatie lezen over ons proces).

Meer informatieIs de afwikkeling van de scheiding door de advocaat niet goed gedaan?
Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is van mening dat de advocaat haar belangen onvoldoende heeft behartigd en dat[...]
Titel: Een advocaat heeft een inspanningsverplichting. Heeft de advocaat voldaan aan zijn inspanningsverplichting in deze zaak?
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening en de wijze van klachtafhandeling door het[...]
Klacht over advocaat onjuist; consument moet alle kosten alsnog betalen
Waar gaat de uitspraak over over? De cliënte is van mening dat de advocaat haar belangen onvoldoende heeft behartigd en[...]