Advocatuur

Deze commissie behandelt klachten van particuliere cliënten tegen advocaten. Dit zijn advocaten die de cliënt bij hebben gestaan.

Welke klachten behandelt de commissie Advocatuur?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat (declaratiegeschil);
 • Schadevergoeding tot € 10.000,- (klachten ingediend t/m 31 december 2021); 
 • Schadevergoeding tot € 25.000,- (klachten ingediend op of na 1 januari 2022). 

Let op, klachten met een hoger schadebedrag kan de Commissie niet behandelen, tenzij u uitdrukkelijk afstand doet van uw aanspraak op een hogere vergoeding.

Klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld worden. Deze klachten kunnen worden ingediend bij de Deken in het arrondissement alwaar de advocaat werkzaam is.

Openstaande declaraties

Een advocaat kan ook openstaande declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
Lees meer.

Voorwaarde

U kunt een klacht indienen wanneer u, met de advocaat over wie u een klacht heeft, schriftelijk heeft afgesproken dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. Een modelakte kunt u hier vinden.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

T/m 31 december 2021:
 • € 52,50: klacht (zonder schadevergoeding) of declaratiegeschil
 • € 77,50: schadevergoeding € 0,-- tot € 5.000,--
 • € 102,50: schadevergoeding € 5.000,-- tot € 10.000,--
 • € 102,50: schadevergoeding onbepaald (max. € 10.000,-- )

Vanaf 1 januari 2022:
 • € 52,50: klacht (zonder schadevergoeding) of declaratiegeschil
 • € 77,50: schadevergoeding € 0,-- tot € 5.000,--
 • € 102,50: schadevergoeding € 5.000,-- tot € 25.000,--
 • € 102,50: schadevergoeding onbepaald (max. € 25.000,--)

U krijgt het klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld

Aantal behandelde klachten en eindproducten


Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in het  jaarverslag van de commissie Advocatuur. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatieDeclaratie advocaat gematigd, omdat advocaat onvoldoende informatie gaf om financiële consequenties te overzien
Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft de cliënte bijgestaan in een echtscheidingsprocedure. Aanvankelijk was er sprake van gefinancierde[...]
Geen toestemming bewindvoerder leidt tot niet-ontvankelijkheid
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de rechtsbijstand. De cliënte heeft de advocaat ingeschakeld voor[...]
Relatie cliënte en advocaat raakte verstoord, oorzaak ligt bij beide partijen
Waar gaat de uitspraak over? Cliënte klaagt over de dienstverlening van de advocaat. De klacht ziet onder meer op de[...]