Afbouw

De Geschillencommissie Afbouw behandelt klachten van consumenten tegen afbouwbedrijven. Deze bedrijven werken uw woning af, na de bouw of de verbouwing van uw woning.


Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Afbouw? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Het werk wat gedaan is door een stukadoor. Bijvoorbeeld: schade doordat de stukadoor heeft geknoeid.
  • Het aanleggen of afwerken van een plafond of een wand. Bijvoorbeeld: de wanden zijn niet goed glad gestukt, de structuur is te grof, er zitten scheuren in uw gestucte muur of plafond, tegelzetwerkzaamheden.
  • Het leggen van een vloer, zoals bijvoorbeeld terrazzovloeren, betonlookvloeren, grindvloeren en gietvloeren.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Afbouw.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Afbouw bedragen:

  • € 77,50: klacht over een factuurbedrag minder dan € 500,-
  • € 102,50: klacht over een factuurbedrag tussen € 500,- tot € 1.500,-
  • € 127,50: klacht over een factuurbedrag boven € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbouwbedrijven (NOA) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Afbouw. Daarnaast kunnen vanaf 1 mei 2019 klachten worden behandeld tegen ondernemers die zijn aangesloten bij Bovatin (Bond van aannemers in Tegelwerken in Nederland). Het moet bij deze geschillen gaan om overeenkomsten die zijn gesloten op of na 1 mei 2019.

Meer informatie


Ondernemer is niet verantwoordelijk voor osmose, nu hij vooraf voldoende onderzoek heeft gedaan en het gebruikte materiaal van voldoende kwaliteit was
Waar gaat de uitspraak over De door de ondernemer geleverde gietvloer vertoont op verschillende plekken blazen( osmose). De consument vindt[...]
Ondernemer schiet tekort door het niet gebruiken van de afgesproken producten
Waar gaat de uitspraak over? De gietvloer is niet gelegd met de afgesproken producten. Samenvatting uitspraak De client heeft met[...]
Vergoeding vanwege aspectverlies nu geconstateerde gebreken niet van dien aard zijn dat de vloer opnieuw gelegd moet worden.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 9 april 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.[...]