Afbouw

De Geschillencommissie Afbouw behandelt klachten van consumenten tegen afbouwbedrijven. Deze bedrijven werken uw woning af, na de bouw of de verbouwing van uw woning.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Afbouw? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Het werk wat gedaan is door een stukadoor. Bijvoorbeeld: schade doordat de stukadoor heeft geknoeid.
  • Het aanleggen of afwerken van een plafond of een wand. Bijvoorbeeld: de wanden zijn niet goed glad gestukt, de structuur is te grof, er zitten scheuren in uw gestucte muur of plafond.
  • Het leggen van een vloer, zoals bijvoorbeeld terrazzovloeren, betonlookvloeren, grindvloeren en gietvloeren.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbouwbedrijven (NOA) zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Afbouw. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.


Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Afbouw taartdiagramIn 2016 zijn er 18 klachten door de Commissie Afbouw in behandeling genomen:

  • 5 klachten waren gegrond
  • 3 klachten waren ten dele gegrond
  • 6 klachten waren ongegrond
  • 4 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.

Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven