Airconditioning

De Geschillencommissie Airconditioning behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die gespecialiseerd zijn in aanleg en onderhoud van airconditioning en luchtbehandelingssystemen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Airconditioning?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De airconditioning in uw woning
  • het systeem dat zorgt voor het klimaat in uw woning
  • De aanleg of een reparatie hiervan
  • Meer- of minderwerk

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Airconditioning. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Airconditioning bedragen:

  • € 77,50: klacht over een factuurbedrag minder dan € 500,-
  • € 102,50: klacht over een factuurbedrag tussen € 500,- tot € 1.500,-
  • € 127,50: klacht over een factuurbedrag boven € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de NVKL. Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Airconditioning.

Meer informatie


Ontwerp- en uitvoeringsfouten in klimaatsysteem
Er mankeert veel aan het klimaatsysteem dat de ondernemer heeft geplaatst. Om de ontwerp- en uitvoeringsfouten te constateren en de[...]
Consument onjuist voorgelicht over afvoer luchtverwarmer
De ondernemer had kunnen weten dat de rookgasafvoer niet met een flexibele buis door de gemetselde schoorsteen kon. Daarom was[...]
De ondernemer had kunnen weten dat een afvoer door het rookkanaal zoals door hem geoffreerd niet mogelijk was. Consument ontvangt een vergoeding. Andere klacht niet eerst aan ondernemer voorgelegd.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 oktober 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer[...]