Airconditioning

De Geschillencommissie Airconditioning behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die gespecialiseerd zijn in aanleg en onderhoud van airconditioning en luchtbehandelingssystemen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Airconditioning?Icoon Geschillencommissie Airconditioning 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De airconditioning in uw woning
  • het systeem dat zorgt voor het klimaat in uw woning
  • De aanleg of een reparatie hiervan
  • Meer- of minderwerk

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de NVKL.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
In 2016 is er 1 klacht door de Commissie in behandeling genomen. Deze was ten dele gegrond beoordeeld.

Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven