Airconditioning

De Geschillencommissie Airconditioning behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die gespecialiseerd zijn in aanleg en onderhoud van airconditioning en luchtbehandelingssystemen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Airconditioning?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De airconditioning in uw woning
  • het systeem dat zorgt voor het klimaat in uw woning
  • De aanleg of een reparatie hiervan
  • Meer- of minderwerk

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Airconditioning.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Airconditioning bedragen:

  • € 77,50: klacht over een factuurbedrag minder dan € 500,-
  • € 102,50: klacht over een factuurbedrag tussen € 500,- tot € 1.500,-
  • € 127,50: klacht over een factuurbedrag boven € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de NVKL.

Meer informatie


Ontwerp- en uitvoeringsfouten in klimaatsysteem
Er mankeert veel aan het klimaatsysteem dat de ondernemer heeft geplaatst. Om de ontwerp- en uitvoeringsfouten te constateren en de[...]
Consument onjuist voorgelicht over afvoer luchtverwarmer
De ondernemer had kunnen weten dat de rookgasafvoer niet met een flexibele buis door de gemetselde schoorsteen kon. Daarom was[...]
De ondernemer had kunnen weten dat een afvoer door het rookkanaal zoals door hem geoffreerd niet mogelijk was. Consument ontvangt een vergoeding. Andere klacht niet eerst aan ondernemer voorgelegd.
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 oktober 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer[...]