Algemeen

De Geschillencommissie Algemeen kan alle klachten behandelen, als de ondernemer bij deze commissie is aangesloten. 

U kunt gewoon uw klacht indienen, wij zullen nagaan of de ondernemer is aangesloten. Als dit niet het geval is zullen de ondernemer vragen dit alsnog te doen. Tot die tijd kunnen we het geschil dan niet behandelen. De lijst van rechtstreeks aangesloten ondernemers vindt u hier.

Voor de behandeling van het geschil dient de ondernemer jegens De Geschillencommissie aan een aantal financiële verplichtingen te voldoen. Als de ondernemer hier niet aan voldoet, kunnen wij het geschil niet in behandeling nemen.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Algemeen bedragen: € 52,50. Voor dit bedrag wordt zonodig ook een deskundigenrapport opgemaakt. U krijgt het volledige klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Algemeen.  Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Ondernemer had zich moeten vergewissen van juistheid van de kleurkeuze op offerte
Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de levering van een keuken door de ondernemer. Volgens de consument[...]
Compensatie voor slordig schilderwerk
Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de schilderwerkzaamheden door de ondernemer. De werkzaamheden zouden niet degelijk zijn[...]
Houtrot na schilderwerk, wie draagt het risico?
Waar gaat de uitspraak over In het geschil staat de vraag centraal voor wiens rekening en risico, de na de[...]