Algemeen

De Geschillencommissie Algemeen kan alle klachten behandelen, als de ondernemer  bij deze commissie is aangesloten. 

U kunt gewoon uw klacht indienen, wij zullen nagaan of de ondernemer is aangesloten. Als dit niet het geval is zullen de ondernemer vragen dit alsnog te doen. Tot die tijd kunnen we het geschil dan niet behandelen. De lijst van rechtstreeks aangesloten ondernemers vindt u hier.

​Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Algemeen bedragen: € 125,--. Voor dit bedrag wordt zonodig ook een deskundigenrapport opgemaakt. Is er geen deskundigenonderzoek nodig, dan zal aan het eind van de procedure een bedrag van € 75,-- aan u worden terugbetaald. U krijgt het volledige klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Algemeen.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

​Meer informatie


De consument had de ondernemer gelegenheid moeten geven om de gebreken aan de vakantiebungalow te verhelpen.
Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een door de consument op 27 januari 2016 bij de[...]