Algemeen

De Geschillencommissie Algemeen kan alle klachten behandelen, als de ondernemer, waarmee er een geschil is, is aangesloten bij deze commissie of zich alsnog zal aansluiten.

 

Icoon Commissie AlgemeenControleer in de Adressengids ondernemers of de ondernemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Algemeen. U kunt de klacht ook indienen als u de ondernemer daar niet vindt. Wij zullen de ondernemer dan verzoeken zich alsnog aan te sluiten.

Kosten
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Algemeen bedragen: € 125,--. Voor dit bedrag wordt zonodig ook een deskundigenrapport opgemaakt. Is er geen deskundigenonderzoek nodig, dan zal aan het eind van de procedure een bedrag van € 75,-- aan u worden terugbetaald. U krijgt het volledige klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.


Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven