Auteurscontractenrecht

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht behandelt geschillen tussen een maker (auteur, musicus, kunstenaar etc.) en een exploitant (uitgever of producent) over de exploitatieovereenkomst. Dit is de overeenkomst die partijen sluiten om het werk van de maker te verspreiden of te gebruiken.

Welke klachten behandelt de commissie Auteurscontractenrecht?

De geschillen kunnen gaan over:

- Een billijke vergoeding voor het werk van de maker;
- Een aanvullende billijke vergoeding, omdat het werk een bestseller is geworden of omdat de wijze van exploitatie van het werk bij het sluiten van de overeenkomst niet was voorzien;
- De ontbinding van de overeenkomst, omdat er geen of onvoldoende exploitatie van het werk plaatsvindt;
- De onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn van aanspraak op toekomstige werken van de maker;
- De onredelijkheid van bepaalde algemene voorwaarden van het contract.
In artikel 4 van de brochure leest u hier meer over.

Let op, bij een geschil over vergoedingen, moet de overeenkomst tussen maker en exploitant moet zijn gesloten op of na 1 juli 2015 (de datum waarop de wettelijke regeling van het auteurscontractenrecht in werking trad).
Bij filmwerken kan de commissie wel overeenkomsten van een eerdere datum behandelen, zolang het filmwerk op of na 1 juli 2015 voltooid was.

Klacht indienen

Om een klacht tegen een exploitant te kunnen indienen, moet hij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Is de exploitant dat niet, dan zullen wij de exploitant verzoeken zich alsnog aan te sluiten.
Een maker kan zijn geschil ook anoniem indienen.

Ook als exploitant kunt u een geschil indienen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u als exploitant bij De Geschillencommissie bent geregistreerd. Bent u dat nog niet, registreer u dan.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

De uitspraak van de commissie is bindend voor partijen, tenzij één van hen - binnen drie maanden nadat de uitspraak aan partijen werd verzonden - het geschil bij de rechter aanhangig heeft gemaakt.

Mediation

Tijdens de procedure biedt De Geschillencommissie beide partijen nog de kans het geschil onder leiding van een deskundige op te lossen. In eerdere zaken is dit zeer succesvol gebleken. Deze bemiddeling door een deskundige is voor partijen kosteloos.

Meer informatie


Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Auteurscontractenrecht. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.