Anoniem een geschil voorleggen bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Wanneer het geschil zich daarvoor leent, kan een maker het geschil aan De Geschillencommissie laten voorleggen door een gemachtigde. De identiteit van de maker wordt dan niet bekend gemaakt. Hiervoor kan een maker bijvoorbeeld kiezen als hij vreest voor repercussies in de individuele relatie met de exploitant. Anoniem klagen is bijvoorbeeld mogelijk voor het toetsen of een bepaling in een standaardcontract deugt. De (voorzitter van de) commissie zal wel altijd moeten vaststellen of zij voldoende geïnformeerd is om een uitspraak te kunnen doen op basis van de anoniem ingediende klacht.

Wanneer een maker anoniem blijft, kan de commissie geen bindende uitspraak doen. Maar, hoewel niet-bindend, geeft deze uitspraak wel aan hoe de commissie erover denkt en wat zij voor recht houdt.

De niet-bindende uitspraak kan aanleiding zijn om een niet-anonieme klacht in te dienen en beroep te doen op deze niet-bindende uitspraak. Omdat dit voor meer contracten van belang kan zijn, kan de reikwijdte ruimer zijn dan alleen de ingediende klacht. Daarom is het mogelijk in beroep te gaan.

Mogelijkheid van beroep

Partijen kunnen de niet-bindende uitspraak van de commissie binnen twee maanden na verzending nogmaals in volle omvang aan de commissie voorleggen. De commissie die het geschil in tweede instantie beoordeelt, bestaat uit een andere voorzitter en andere commissieleden. Degene die het beroep instelt, is daarvoor klachtengeld verschuldigd.