Anoniem een geschil voorleggen bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Een maker kan, bijvoorbeeld wegens vrees voor repercussies in de individuele relatie met de exploitant, als het geschil zich daarvoor leent, het geschil door een gemachtigde aan de geschillencommissie laten voorleggen zonder dat de identiteit van de maker daarbij bekend wordt gemaakt. De maker wil bijvoorbeeld weten of een bepaling in een standaardcontract deugt. De (voorzitter van de) Commissie zal daarvoor moeten vaststellen of de commissie voldoende geïnformeerd is om over het geschil een uitspraak te kunnen doen.
Omdat en zolang de maker anoniem blijft, kan de commissie geen bindende uitspraak doen. Hoewel niet-bindend geeft deze uitspraak wel aan hoe de commissie er over denkt en wat zij voor recht houdt in de rechtsverhouding tussen contractspartijen.

De niet- bindende uitspraak kan aanleiding zijn om een niet-anonieme klacht in te dienen met een beroep op deze niet-bindende uitspraak. Omdat dit voor meer contracten van belang kan zijn, kan de reikwijdte ruimer zijn dan alleen voor de ingediende klacht. Daarom is het mogelijk in beroep te gaan.

Mogelijkheid van beroep

Partijen kunnen de niet-bindende uitspraak van de commissie binnen twee maanden na verzending nogmaals in volle omvang ter beoordeling aan de commissie voorleggen. De commissie die het geschil in tweede instantie beoordeelt zal uit een andere voorzitter en leden bestaan. Degene die het beroep instelt is daarvoor klachtengeld verschuldigd.