Stichting of Vereniging als indiener geschil

Ook een stichting of vereniging kan een geschil voorleggen als partij in het geschil. Deze stichting of vereniging moet volgens haar statuten de belangen van makers of exploitanten behartigen.

Als een stichting of vereniging zelf als partij een geschil indient, kan de commissie geen bindende uitspraak doen. Maar, hoewel niet-bindend, geeft deze uitspraak wel aan hoe de commissie erover denkt en wat zij voor recht houdt. De niet-bindende uitspraak kan aanleiding zijn om een individuele klacht in te dienen en beroep te doen op deze niet-bindende uitspraak. Omdat de niet-bindende uitspraak in die zin voor meer contracten van belang kan zijn, is het mogelijk om bij de commissie in beroep te gaan.

Mogelijkheid van beroep
Partijen kunnen de niet-bindende uitspraak van de commissie binnen twee maanden na verzending nogmaals in volle omvang aan de commissie voorleggen. De commissie die het geschil in tweede instantie beoordeelt, bestaat uit een andere voorzitter en andere commissieleden. Degene die het beroep instelt, is daarvoor klachtengeld verschuldigd.