Uitspraken en bemiddelingsresultaten Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

Uitspraken

De regisseur doet een beroep op de bestsellerbepaling. De commissie kan geen uitspraak doen over verhouding tussen de overeengekomen vergoeding van de regisseur ten opzichte van de opbrengsten in de gehele filmketen. Ten opzichte van de exploitatie-opbrengst van de producenten is de overeengekomen royaltyvergoeding van de regisseur ernstig onevenredig.

De scenarioschrijfster doet een beroep op de bestsellerbepaling. De commissie kan geen uitspraak doen over verhouding tussen de overeengekomen vergoeding van de scenarioschrijfster ten opzichte van de opbrengsten in de gehele filmketen. Ten opzichte van de exploitatie-opbrengst van de producenten is de overeengekomen royaltyvergoeding van de scenarioschrijfster van deze opbrengst ernstig onevenredig.

 

Bemiddelingsresultaten

  • Categorie: Billijke vergoeding (artikel 25c Auteurswet) Jaartal: 2019
    Geschil tussen auteur en uitgever van vak- en wetenschappelijke informatie heeft na bemiddeling geleid tot een schikking.
  • Categorie: Billijke vergoeding (artikel 25c Auteurswet) Jaartal: 2020
    Geschil tussen componist/uitvoerend kunstenaar en een musical producent heeft na bemiddeling geleid tot een schikking.