Auteursrechten zakelijk

De Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk behandelt klachten van bedrijven (zogenoemde betalingsplichtigen) tegen Collectieve beheersorganisaties (CBO’s). Deze organisaties zorgen ervoor dat auteurs, kunstenaars, uitgevers en producenten een vergoeding ontvangen wanneer anderen hun werk gebruiken.

Bekende CBO’s zijn Buma/Stemra en Videma. De CBO’s zijn in Nederland verenigd in VOI©E (Vereniging van Organisaties die Intellectuele Eigendom Collectief Exploiteren).

Welke klachten behandelt de commissie Auteursrechten?

U bent het niet eens met de factuur die een CBO u gestuurd heeft. U vindt dat in uw geval een onjuist tarief is toegepast, dat het tarief verkeerd is toegepast of dat het tarief zelf te hoog is.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Auteursrechten zakelijk.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

  • De CBO waarover u een klacht heeft moet aangesloten zijn bij De Geschillencommissie.
  • Het totaal door de CBO gefactureerde bedrag mag niet meer zijn dan €100.000,-- (exclusief rente en kosten) en de facturen moeten dateren van op of na 1 juli 2013.

NB: klachten die uitsluitend betrekking hebben op onjuiste toepassing van het tarief kunnen ook nog worden ingediend als de factuur van op of na 1 oktober 2011 is.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatieNiet gewezen op juiste klachtenprocedure bij CBO. Termijnoverschrijding niet verwijtbaar.
Waar gaat de uitspraak over De betalingsplichtige heeft geklaagd bij de organisatie die hem de factuur heeft toegezonden en niet[...]
Fte in plaats van oppervlakte als grondslag van het tarief voor achtergrondmuziek voor het kappersbedrijf
Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de factuur van 21 april 2017 ten bedrage van € 295,18[...]
Vergunning voor vertonen twee EK Voetbal 2012 wedstrijden. Vergoeding is verschuldigd voor het recht om de wedstrijden te vertonen, niet voor het daadwerkelijk vertonen.
Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de licentieovereenkomst voor het vertonen van twee EK Voetbal 2012 wedstrijden.[...]