een radio

Auteursrechten zakelijk

De Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk behandelt klachten van bedrijven tegen Collectieve beheersorganisaties (CBO’s). Deze organisaties zorgen ervoor dat auteurs, kunstenaars, uitgevers en producenten een vergoeding ontvangen wanneer anderen hun werk gebruiken.

Bekende CBO’s zijn Buma/Stemra, SENA en Videma (door op deze namen te klikken ga je door naar de pagina's van deze bedrijven). De CBO’s zijn in Nederland verenigd in VOI©E (Vereniging van Organisaties die Intellectuele Eigendom Collectief Exploiteren) (door op deze link te klikken ga je door naar de pagina van deze vereniging).

Welke klachten behandelt de commissie Auteursrechten?

U bent het niet eens met de factuur die een CBO u gestuurd heeft. U vindt dat in uw geval een onjuist tarief is toegepast, dat het tarief verkeerd is toegepast of dat het tarief zelf te hoog is.

Feitelijke en potentiële aanbieders van onlinediensten inzake muziekwerken kunnen klachten indienen over de billijkheid van het door de CBO gehanteerde tarief, over de door de CBO verstrekte informatie (die de identificatie van het door de CBO vertegenwoordigde onlinemuziekrepertoire mogelijk maakt), over de rectificatie van deze gegevens in databanken en over de wijze van rapporteren van het feitelijke gebruik van onlinerechten inzake muziekwerken.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Auteursrechten zakelijk (door op dezel link te klikken ga je door naar het jaarverslag) . Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (door op deze link te klikken ga je door naar de website van samenwerken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

  • De CBO waarover u een klacht heeft moet aangesloten zijn bij De Geschillencommissie.
  • Het totaal door de CBO gefactureerde bedrag mag niet meer zijn dan €100.000,-- op jaarbasis (exclusief rente en kosten).
    Voor geschillen van feitelijke en potentiële aanbieders van onlinediensten inzake muziekwerken geldt dat maximumbedrag niet.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie

  • De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk?’ (door op deze link te klikken ga je door naar de pagina over hoe de geschillencommissie auteursrechten zakelijk werkt). Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
  • Het reglement  (door op deze link te klikken ga je door naar het reglement) van de Geschillencommissie Auteursrechten ZakelijkTarief voor achtergrondmuziek in café niet onredelijk, klachtafhandeling kon beter
Waar gaat de uitspraak over Een café-eigenaar vindt het tarief voor een muzieklicentie van de CBO onredelijk. De commissie komt[...]
Niet gewezen op juiste klachtenprocedure bij CBO. Termijnoverschrijding niet verwijtbaar.
Waar gaat de uitspraak over De betalingsplichtige heeft geklaagd bij de organisatie die hem de factuur heeft toegezonden en niet[...]
Fte in plaats van oppervlakte als grondslag van het tarief voor achtergrondmuziek voor het kappersbedrijf
Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de factuur van 21 april 2017 ten bedrage van € 295,18[...]