Auteursrechten zakelijk

De Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk behandelt klachten van bedrijven (zogenoemde betalingsplichtigen) tegen Collectieve beheersorganisaties (CBO’s). Deze organisaties zorgen ervoor dat auteurs, kunstenaars, uitgevers en producenten een vergoeding ontvangen wanneer anderen hun werk gebruiken.

logo commissie auteursrechtenBekende CBO’s zijn Buma/Stemra en Videma. De CBO’s zijn in Nederland verenigd in VOI©E (Vereniging van Organisaties die Intellectuele Eigendom Collectief Exploiteren).


Welke klachten behandelt de commissie Auteursrechten?
U bent het niet eens met de factuur die een CBO u gestuurd heeft. U vindt dat in uw geval een onjuist tarief is toegepast, dat het tarief verkeerd is toegepast of dat het tarief zelf te hoog is.


Wanneer kunt u een klacht indienen?

  • De CBO waarover u een klacht heeft moet aangesloten zijn bij De Geschillencommissie.
  • Het totaal door de CBO gefactureerde bedrag mag niet meer zijn dan €100.000,-- (exclusief rente en kosten) en de facturen moeten dateren van op of na 1 juli 2013.

NB: klachten die uitsluitend betrekking hebben op onjuiste toepassing van het tarief kunnen ook nog worden ingediend als de factuur van op of na 1 oktober 2011 is.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven