Bestratingsbedrijf

De Geschillencommissie Bestratingsbedrijf behandelt klachten van consumenten tegen bestratingsbedrijven. Deze bedrijven leggen een wegdek of een gedeelte hiervan aan met klinkers, keien of tegels.

logo commisie bestratingsbedrijfWelke klachten behandelt de commissie Bestratingsbedrijf?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Aanleg en/of onderhoud van een bestrating
  • Levering van materialen
  • Advies over de uit te voeren werkzaamheden


Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Alle ondernemers die (per 1 april 2012) zijn aangesloten bij de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Bestratingsbedrijf. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
In 2016 kwamen er 3 klachten binnen, maar deze konden niet behandeld worden omdat de ondernemers niet aangesloten waren bij de Commissie Bestratingsbedrijf.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven