Bouwkundige Keurders

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen de bouwkundig keurder van hun woning. De ondernemer moet deelnemer zijn aan het Keurmerk Vakkundig Gekeurd.

Icoon commissie Bouwkundige Keurders

Welke klachten behandelt de commissie Bouwkundige Keurders?

De belangrijkste klachten die de commissie kan behandelen zijn klachten over:

  • Kosten van de keuring
  • Schadevergoeding
  • Kwaliteit van de bouwkundige keuring
  • Intrekkingskosten

 

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie niet?

De commissie behandelt geen klachten over de aansprakelijkheid voor schade waarbij het geschilbedrag hoger is dan € 10.000,-. Bij andere onderwerpen mag het bedrag wel hoger zijn dan € 10.000,-.

Procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij het Keurmerk Vakkundig Gekeurd.

Meer informatie

 

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Privacy
In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

 

Terug naar boven