Bruidsmode en Maatwerk

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een bruidsmode- of maatwerkwinkel over aangeschafte artikelen.

Welke klachten behandelt de commissie Bruidsmode en Maatwerk

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Aankoop van een artikel
  • Kwaliteit van een artikel
  • Confectiewijze van een artikel
  • Vermaken en repareren van een artikel
  • Informatieverstrekking

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2020 van de commissie Bruidsmode en Maatwerk. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt:

  • € 27,50 bij een aankoopbedrag minder dan € 100,- 
  • € 52,50 bij een factuurbedrag hoger dan € 100,- 

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. 

Meer informatie


Onvrede over bruidsjapon en door ondernemer geboden alternatief
Waar gaat de uitspraak over De consument heeft bij de ondernemer een voor haar vermaakte bruidsjapon aangeschaft. Volgens de consument[...]
Aspectverlies vanwege bollingen trouwjapon. Korting van 10% op de aankoopsom bij afname van de japon is voldoende compensatie
Waar gaat de uitspraak over De commissie verlangt schadevergoeding ter compensatie van het feit dat op de trouwdag het schortte[...]
Geen geldige machtiging voor voeren procedure. Dat de bruidsjurk met zijn bankpas is betaald, maakt dit niet anders
Behandeling van het geschil Het geschil is vooralsnog niet ten principale behandeld en ook zijn partijen niet voor de zitting[...]